Уведомления

 • До: ГЮЛТЕН ЮСЕИН НУРИ гр. Хасково, п.к. 6300, ул. „Обзор“ № 7 СТОЯН ВЕСЕЛИНОВ МОЛЛОВ гр. Хасково, п.к. 6300, ул.“Чучулига“ № 8А ОБЩИНА ХАСКОВО гр.Хасково, п.к.6300 пл. „Общински“ № 1 АСЯ ФИДАНОВА ХАДЖИЕВА Турция ХАЛИБРЯМ МУСТАФОВ ХАЛИЛОВ Турция НЕ

  статус: 
  Актуално

  До:
  ГЮЛТЕН ЮСЕИН НУРИ
  гр. Хасково, п.к. 6300,
  ул. „Обзор“ № 7

  СТОЯН ВЕСЕЛИНОВ МОЛЛОВ
  гр. Хасково, п.к. 6300,
  ул.“Чучулига“ № 8А

  ОБЩИНА ХАСКОВО
  гр.Хасково, п.к.6300
  пл. „Общински“ № 1

  АСЯ ФИДАНОВА ХАДЖИЕВА
  Турция

  ХАЛИБРЯМ МУСТАФОВ ХАЛИЛОВ
  Турция

  НЕБИБЕ МУСТАФА МЕХМЕД
  гр. Хасково, п.к. 6300
  ул.“ Персенк“ № 32

  НЕФИДЕ МУСТАФА МУСТАФА
  гр. Момчилград, п.к. 6800
  ул.“Сан Стефано“№ 12, вх.В, ет.5,ап.42

  Публикация на:: 
  Хасково

  С настоящото Ви уведомяваме, че Шерифе Рамадан Юсеин е подала пред СГКК-Хасково, заявление вх.№ 01-105179-10.04.2017г. за промяна на кадастралната карта на гр.Хасково за поземлен имот № 77195.739.139.

  Кадастралната карта на гр.Хасково се изменя като към ПИ 77195.739.139 (УПИ I, кв.112) се присъединяват 6 м2 от ПИ 77195.739.37 (ул.“Рахила Душанова“), 15 м2 от ПИ 77195.739.140 (север) и 2 м2 от ПИ 77195.739.141 (север).

 • До: Наследниците на ГЕНКО ЛАЛЕВ ДАНКОВ ГР.СЛИВЕН

  статус: 
  Актуално

  До: Наследниците на
  ГЕНКО ЛАЛЕВ ДАНКОВ
  ГР.СЛИВЕН

  Публикация на:: 
  Сливен

  До: Наследниците на

                                                                                   ГЕНКО ЛАЛЕВ ДАНКОВ

 • До Ценко Любенов Димитров...

  статус: 
  Актуално

  До Ценко Любенов Димитров...До Надка Цветанова Ангелинкова

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление № 01-110873-13.04.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4387-20.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4086.226, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Дo: "ТEЛKOM ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  "ТEЛKOM ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-138941-11.05.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т.2 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4773-03.07.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.202.32 и 68134.202.33, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.