Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Кърджали

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район

община

населено място - ЕКАТТЕ

граници

Крумовгард

Крумовтрад

гр. Крумовград - 39970

землището

с. Аврен - 00093

землището

с. Вранско - 12190

неурб. територия

с. Звънарка - 30538

урбанизираната територия

с. Скалак - 66716
(и махалите Копривник, Белагуш,Кременик,Победа)

урбанизираната територия

с. Бараци - 02751

неурб. територия

с. Каменка - 35849

неурб. територия

с. Красино - 39565

неурб. територия

с. Лещарка - 43596

неурб. територия

с. Синигер - 66545

неурб. територия

с. Сливарка - 67297

неурб. територия

с. Стари чал - 68936

неурб. територия

с. Студен кладенец - 70104

неурб. територия

с. Токачка - 72610

урб.територия

с. Тополка - 72730

неурб. територия

Кърджали

Кърджали

гр. Кърджали - 40909

землището

с. Главатарци - 15000

урбанизираната територия

с. Дъждино - 24445

урбанизираната територия

с. Кобиляне - 37438

урбанизираната територия

с. Мургово - 49343

урбанизираната територия

с. Стремово - 69849

урбанизираната територия

Момчилград

Джебел

гр. Джебел - 20746

землището

Кирково

с. Кирково - 36926

землището

с. Домище - 22928

землището

с. Лозенградци - 44080

землището

с. Завоя - 30106

землището

с. Дружинци - 23803

с. Дедец - 20496

неурб. територия

с. Делвино - 20554

неурб. територия

с. Джерово - 20777

неурб. територия

с. Априлци - 00905

неурб. територия

с. Бенковски - 03825

неурб. територия

с. Брегово - 07942

неурб. територия

с. Вълчанка - 13055

неурб. територия

с. Върли дол - 12886

неурб. територия

с. Върбен - 00120

неурб. територия

с. Горно Кирково - 18558

неурб. територия

с. Горно Къпиново - 16821

неурб. територия

с. Гривяк - 17871

неурб. територия

с. Еровете - 27591

неурб. територия

с. Загорски - 30140

неурб. територия

с. Здравчец - 30675

неурб. територия

с. Каялоба - 36748

неурб. територия

с. Кремен - 41174

неурб. територия

с. Кран - 39445

неурб. територия

с. Нане - 51086

неурб. територия

с. Островец - 54393

неурб. територия

с. Пловка - 56808

неурб. територия

с. Подкова - 57039

неурб. територия

с. Първенци - 59054

неурб. територия

с. Растник - 62236

неурб. територия

с. Самокитка - 65228

неурб. територия

с. Светлен - 35016

неурб. територия

с. Секирка - 66024

неурб. територия

с. Средско - 68577

неурб. територия

с. Старейшино - 68895

неурб. територия

с. Старово - 68953

неурб. територия

с. Стрижба - 69866

неурб. територия

с. Тихомир - 72463

неурб. територия

с. Фотиново - 76159

неурб. територия

с. Хаджийско - 37092

неурб. територия

с. Чичево - 81493

неурб. територия

с. Чакаларово - 80090

неурб. територия

с. Шипок - 83226

неурб. територия

с. Янино - 87415

неурб. територия


 

 

 

 

 


 съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Крумовгард Крумовтрад гр. Крумовград - 39970 землището
с. Аврен - 00093 землището
с. Вранско - 12190 неурб. територия
с. Звънарка - 30538  урбанизираната територия
с. Скалак - 66716
(и махалите Копривник, Белагуш,Кременик,Победа)
урбанизираната територия
с. Бараци - 02751 неурб. територия
с. Каменка - 35849 неурб. територия
с. Красино - 39565 неурб. територия
с. Лещарка - 43596 неурб. територия
с. Синигер - 66545 неурб. територия
с. Сливарка - 67297 неурб. територия
с. Стари чал - 68936 неурб. територия
с. Студен кладенец - 70104 неурб. територия
с. Токачка - 72610 урб.територия
с. Тополка - 72730 неурб. територия
Кърджали Кърджали гр. Кърджали - 40909 землището
с. Главатарци - 15000 урбанизираната територия
с. Дъждино - 24445 урбанизираната територия
с. Кобиляне - 37438 урбанизираната територия
с. Мургово - 49343 урбанизираната територия
с. Стремово - 69849 урбанизираната територия
Момчилград Джебел гр. Джебел - 20746 землището
Кирково с. Кирково - 36926 землището
с. Домище - 22928 землището
с. Лозенградци - 44080 землището
с. Завоя - 30106 землището
с. Дружинци - 23803
с. Дедец - 20496 неурб. територия
с. Делвино - 20554 неурб. територия
с. Джерово - 20777 неурб. територия
с. Априлци - 00905 неурб. територия
с. Бенковски - 03825 неурб. територия
с. Брегово - 07942 неурб. територия
с. Вълчанка - 13055 неурб. територия
с. Върли дол - 12886 неурб. територия
с. Върбен - 00120 неурб. територия
с. Горно Кирково - 18558 неурб. територия
с. Горно Къпиново - 16821 неурб. територия
с. Гривяк - 17871 неурб. територия
с. Еровете - 27591 неурб. територия
с. Загорски - 30140 неурб. територия
с. Здравчец - 30675 неурб. територия
с. Каялоба - 36748 неурб. територия
с. Кремен - 41174 неурб. територия
с. Кран - 39445 неурб. територия
с. Нане - 51086 неурб. територия
с. Островец - 54393 неурб. територия
с. Пловка - 56808 неурб. територия
с. Подкова - 57039 неурб. територия
с. Първенци - 59054 неурб. територия
с. Растник - 62236 неурб. територия
с. Самокитка - 65228 неурб. територия
с. Светлен - 35016 неурб. територия
с. Секирка - 66024 неурб. територия
с. Средско - 68577 неурб. територия
с. Старейшино - 68895 неурб. територия
с. Старово - 68953 неурб. територия
с. Стрижба - 69866 неурб. територия
с. Тихомир - 72463 неурб. територия
с. Чичево - 81493 неурб. територия
с. Шипок - 83226 неурб. територия
с. Янино - 87415 неурб. територия