Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Кърджали

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници
Крумовград Крумовград гр. Крумовград - 39970 землището
с. Аврен - 00093 землището
с. Звънарка - 30538  урбанизираната територия
с. Скалак - 66716 
(и махалите Копривник, Белагуш, Кременик,Победа)
урбанизираната територия
с. Токачка - 72610 урбанизираната територия
Кърджали Кърджали гр. Кърджали - 40909 землището
с. Главатарци - 15000 урбанизираната територия
с. Дъждино - 24445 урбанизираната територия
с. Кобиляне - 37438 урбанизираната територия
с. Мургово - 49343 урбанизираната територия
с. Стремово - 69849 урбанизираната територия
Момчилград Джебел гр. Джебел - 20746 землището
Кирково с. Кирково - 36926 землището
с. Домище - 22928 землището
с. Лозенградци - 44080 землището
с. Завоя - 30106 землището
с. Дружинци - 23803