Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Пазарджик

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Велинград Ракитово гр. Ракитово - 62004 землището 
с. Дорково - 23008 землището 
Пазарджик Пазарджик гр. Пазарджик - 55155 землището
с. Главиница - 15028 неурб. територия
с. Крали Марко - 39428 неурб. територия
с. Ляхово - 44879 неурб. територия
Белово гр. Белово -  03592 землището
с. Голямо Белово -15802 
Панагюрище Панагюрище гр. Панагюрище - 55302 землището
с. Панагюрски колонии - 59375
Пещера Брацигово гр. Брацигово землището
Батак                Батак - 02837               землището
Брацигово с.Жребичко - 29522 землището
Пещера гр. Пещера - 56277 землището