Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Пазарджик

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район

община

населено място - ЕКАТТЕ

граници

Велинград

Ракитово

гр. Ракитово - 62004

землището

с. Дорково - 23008

землището

Пазарджик

Пазарджик

гр. Пазарджик - 55155

землището

с. Алеко Константиново - 00254

неурб. територия

с. Априлци - 00571

неурб. територия

с. Братаница - 06149

неурб. територия

с. Величково - 10505

неурб. територия

с. Гелеменово - 14619

неурб. територия

с. Говедаре - 15271

неурб. територия

с. Главиница - 15028

неурб. територия

с. Добровница - 21556

неурб. територия

с. Дебръщица - 20362

неурб. територия

с. Драгор - 23457

неурб. територия

с. Звъничево - 30572

неурб. територия

с. Ивайло - 32010

неурб. територия

с. Крали Марко - 39428

неурб. територия

с. Ляхово - 44879

неурб. територия

с. Мало Конаре - 46749

неурб. територия

с. Мокрище - 48876

неурб. територия

с. Мирянци - 48444

неурб. територия

с. Овчеполци - 53285

неурб. територия

с. Огняново - 53335

неурб. територия

с. Паталеница - 55556

неурб. територия

с. Пищигово - 56561

неурб. територия

с. Росен - 63032

неурб. територия

с. Сарая - 65437

неурб. територия

с. Сбор - 65468

неурб. територия

с. Синитово - 66559

неурб. територия

с. Тополи дол - 72713

неурб. територия

с. Цар Асен - 78056

неурб. територия

с. Хаджиево - 77061

неурб. територия

с. Црънча - 78570

неурб. територия

с. Черногорово - 81089

неурб. територия

с. Юнаците - 86074

неурб. територия

Белово

гр. Белово -  03592

землището

с. Голямо Белово -15802

Панагюрище

Панагюрище

гр. Панагюрище - 55302

землището

с. Панагюрски колонии - 59375

Пещера

Брацигово

гр. Брацигово

землището

Батак              

Батак - 02837             

землището

Брацигово

с.Жребичко - 29522

землището

Пещера

гр. Пещера - 56277

землището