Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Пазарджик

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Велинград Велинград гр. Велинград - 10450 землището 
Ракитово гр. Ракитово - 62004 землището 
с. Дорково - 23008 землището 
гр. Костандово - 38844 землището 
Пазарджик Белово гр. Белово -  03592 землището
с. Голямо Белово -15802 
Пазарджик гр. Пазарджик - 55155 землището
гр. Септември - 66264 неурб. територия
с. Алеко Константиново - 00254 неурб. територия
с. Априлци - 00571 неурб. територия
с. Братаница - 06149 неурб. територия
с. Величково - 10505 неурб. територия
с. Гелеменово - 14619 неурб. територия
с. Говедаре - 15271 неурб. територия
с. Главиница - 15028 неурб. територия
с. Добровница - 21556 неурб. територия
с. Дебръщица - 20362 неурб. територия
с. Драгор - 23457 неурб. територия
с. Звъничево - 30572 неурб. територия
с. Ивайло - 32010 неурб. територия
с. Крали Марко - 39428 неурб. територия
с. Ляхово - 44879 неурб. територия
с. Мало Конаре - 46749 неурб. територия
с. Мокрище - 48876 неурб. територия
с. Мирянци - 48444 неурб. територия
с. Овчеполци - 53285 неурб. територия
с. Огняново - 53335 неурб. територия
с. Паталеница - 55556 неурб. територия
с. Пищигово - 56561 неурб. територия
с. Росен - 63032 неурб. територия
с. Сарая - 65437 неурб. територия
с. Сбор - 65468 неурб. територия
с. Синитово - 66559 неурб. територия
с. Тополи дол - 72713 неурб. територия
с. Цар Асен - 78056 неурб. територия
с. Хаджиево - 77061 неурб. територия
с. Црънча - 78570 неурб. територия
с. Черногорово - 81089 неурб. територия
с. Юнаците - 86074 неурб. територия
Септември с. Бошуля - 05949 неурб. територия
с. Варвара - 10104 неурб. територия
гр. Ветрен - 10820 неурб. територия
с. Ветрен дол - 10851 неурб. територия
с. Виноградец - 11154 неурб. територия
с. Горно вършило - 16732 неурб. територия
с. Злокучене - 31214 неурб. територия
с. Карабунар - 36172 неурб. територия
с. Ковачево - 37491 неурб. територия
с. Лозен - 44053 неурб. територия
с. Семчиново - 66202 неурб. територия
с. Симеоновец - 66439 неурб. територия
с. Славовица - 67009 неурб. територия
Панагюрище Панагюрище гр. Панагюрище - 55302 землището
с. Панагюрски колонии - 59375
Пещера Брацигово гр. Брацигово землището
Батак                Батак - 02837               землището
с. Нова махала - 51874 землището
с. Фотиново - 76162 землището
Брацигово с.Жребичко - 29522 землището
Пещера гр. Пещера - 56277 землището
с. Капитан Димитриево - 36124 землището
с. Радилово - 61371 землището