Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Пловдив

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район

община

населено място - ЕКАТТЕ

граници

Асеновград

Асеновград

с. Бачково - 02974

землището

с. Косово - 38799

землището

с. Нареченски бани - 51127

кв.Наречен

землището

с. Лясково - 44834

землището

гр. Асеновград - 00702

землището

с. Добростан - 21676

землището

с. Долнослав - 22839

землището

с. Горнослав - 16955

землището

с. Орешец - 53761

землището

с. Червен - 80437

землището

с. Избеглии - 32341

землището

с. Конуш - 38385

землището

с. Патриах Евтимово  - 55590

землището

с. Златовръх - 31108

землището

с. Боянци - 06029

землището

с. Мулдава - 49309

землището

с. Стоево - 69273

землището

с. Нови извор - 32398

землището

с. Козаново - 37633

землището

с. Леново - 43298

землището

с. Новаково - 51830

землището

с. Жълт камък - 29581

землището

с. Узуново - 75254

землището

с. Тополово - 72789

землището

с. Бор - 07870

землището

с. Врата - 12992

землището

с. Мостово - 49151

землището

с. Три могили - 73147

землището

с. Сини връх - 70737

землището

Садово

с. Ахматово - 00847

неурб. територия

с. Богданица - 04594

неурб. територия

с. Кочево - 39102

неурб. територия

с. Моминско - 48965

неурб. територия

гр. Садово - 65139

неурб. територия

с. Селци - 66127

неурб. територия

Карлово

Сопот

гр. Сопот - 68080

землището

с. Анево - 00480

землището

Карлово

гр. Карлово - 36498

землището

Пловдив

Калояново

с. Ръжево Конаре - 63567

землището

с. Ръжево -  63553

землището

Кричим

гр. Кричим - 39921

землището

Марица

с. Войводиново - 11845

землището

с. Граф Игнатиево - 17806

землището

с. Динк - 21169

землището

с. Калековец - 35300

землището

с. Крислово - 39918

землището

с. Манолско Конаре - 47113

землището

с. Маноле - 47086

землището

с. Рогош - 62858

землището

с. Скутаре - 66915

землището

с. Трилистник - 73122

землището

с. Ясно поле - 87669

землището

с. Бенковски - 03839

землището

с. Войсил - 12019

землището

с. Желязно - 29235

землището

с. Костиево - 38950

землището

с. Радиново - 61412

землището

с. Строево - 69874

землището

с. Труд - 73242

землището

с. Царацово - 78080

землището

Пловдив

гр. Пловдив - 56784

землището

Раковски

с.Момино село

землището

Родопи

с. Белащица - 03304

неурб. територия

с. Бойково - 05150

неурб. територия

с. Браниполе - 06077

неурб. територия

с. Брестник - 06447

неурб. територия

с. Брестовица - 06505

неурб. територия

с. Дедово - 20523

неурб. територия

с. Златитрап - 31036

неурб. територия

с. Извор - 32408

неурб. територия

с. Кадиево - 35095

неурб. територия

с. Крумово - 40004

неурб. територия

с. Лилково - 43671

неурб. територия

с. Марково - 47295

землището

с. Оризари - 53833

неурб. територия

с. Първенец - 59032

землището

с. Ситово - 66651

неурб. територия

с. Скобелево - 66809

неурб. територия

с. Устина - 75188

неурб. територия

с. Храбрино - 77373

неурб. територия

с. Цалапица - 78029

неурб. територия

с. Чурен - 81774

неурб. територия

с. Ягодово - 87240

неурб. територия

Съединение

с. Неделево - 51305

землището

с. Царимир - 78171

землището