Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Пловдив

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Асеновград Асеновград с. Бачково - 02974 землището
с. Косово - 38799 землището

с. Нареченски бани - 51127
кв.Наречен землището
с. Лясково - 44834 землището
гр. Асеновград - 00702 землището
с. Добростан - 21676 землището
с. Долнослав - 22839 землището
с. Горнослав - 16955 землището
с. Орешец - 53761 землището
с. Червен - 80437 землището
с. Избеглии - 32341 землището
с. Конуш - 38385 землището
с. Патриах Евтимово  - 55590 землището
с. Златовръх - 31108 землището
с. Боянци - 06029 землището
с. Мулдава - 49309 землището
с. Стоево - 69273 землището
с. Нови извор - 32398 землището
с. Козаново - 37633 землището
с. Леново - 43298 землището
с. Новаково - 51830 землището
с. Жълт камък - 29581 землището
с. Узуново - 75254 землището
с. Тополово - 72789 землището
с. Бор - 07870 землището
с. Врата - 12992 землището
с. Мостово - 49151 землището
с. Три могили - 73147 землището
с. Сини връх - 70737 землището
Карлово Сопот гр. Сопот - 68080 землището
с. Анево - 00480 землището
Карлово гр. Карлово - 36498 землището
Пловдив Калояново с.Ръжево Конаре - 63567 землището
с. Ръжево -  63553 землището
Кричим гр. Кричим - 39921 землището
Марица с. Войводиново - 11845 землището
с. Граф Игнатиево - 17806 землището
с. Динк - 21169 землището
с. Калековец - 35300 землището
с. Крислово - 39918 землището
с. Манолско Конаре - 47113 землището
с. Маноле - 47086 землището
с. Рогош - 62858 землището
с. Скутаре - 66915 землището
с. Трилистник - 73122 землището
с. Ясно поле - 87669 землището
с. Бенковски - 03839 землището
с. Войсил - 12019 землището
с. Желязно - 29235 землището
с. Костиево - 38950 землището
с. Радиново - 61412 землището
с. Строево - 69874 землището
с. Труд - 73242 землището
с. Царацово - 78080 землището
Пловдив гр. Пловдив - 56784
землището
Раковски с.Момино село землището
Родопи с. Белащица - 03304 неурб. територия
с. Марково - 47295 землището
с. Първенец - 59032 землището
Съединение с. Неделево - 51305 землището
с. Царимир - 78171 землището