Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Варна

Версия за печатВерсия за печат

Към всички области

 

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Варна Аксаково с. Доброглед - 21587 неурб. територия
с.Зорница - 31334 землището
с.Яребична - 87518 землището
с. Осеново - 54145 землището
с. Кичево - 37099 землището
Аврен с. Приселци - 58445  землището
с. Близнаци - 04426 землището
Бяла гр. Бяла - 07598 землището
с. Горица - 16078 землището
с. Господиново - 17323 неурб. територия
с. Дюлино - 24739 неурб. територия
с. Самотино - 65259 землището
Белослав гр. Белослав - 03719 землището
с. Страшимирово - 69763 землището
с. Езерово - 27125 землището
с. Разделна - 61741 неурб. територия
Варна гр. Варна - 10135 без 11-ти  микрорайон в район "Одесос"
с. Звездица - 30497 землището
с. Казашко - 35211 землището
с. Каменар - 35701 неурб. територия
с. Тополи - 72709 землището
Долни чифлик с. Ново Оряхово - 52115 землището
с. Шкорпиловци - 83404 землището
Девня Девня гр. Девня - 20482 землището
с. Кипра - 36868 землището
с. Падина - 55110 землището
Вълчи дол гр. Вълчи дол - 12574 за територията извън строителните граници
с. Бояна - 05978 за територията извън строителните граници
с. Брестак - 06416 за територията извън строителните граници
с. Войводино - 11836 за територията извън строителните граници
с. Генерал Колево - 14670 за територията извън строителните граници
с. Генерал Киселово - 14667 за територията извън строителните граници
с. Добротич - 21717 за територията извън строителните граници
с. Есеница - 27629 за територията извън строителните граници
с. Звънец - 30555 за територията извън строителните граници
с. Искър - 32860 за територията извън строителните граници
с. Изворник - 32442 за територията извън строителните граници
с. Калоян - 35506 за територията извън строителните граници
с. Караманите - 36302 за територията извън строителните граници
с. Кракра - 39373 землището
с. Михалич - 48524 за територията извън строителните граници
с. Метличина - 47874 за територията извън строителните граници
с. Оборище - 53093 за територията извън строителните граници
с. Радан войвода - 61265 за територията извън строителните граници
с. Стефан Караджа - 69170 за територията извън строителните граници
с. Страхил - 69701 за територията извън строителните граници
с. Щипско - 84022 за територията извън строителните граници
с. Червенци - 80529 за територията извън строителните граници
Суворово гр. Суворово - 70175 за територията извън строителните граници
с. Баново - 02662 за територията извън строителните граници
с. Дръндар - 23858 за територията извън строителните граници
с. Изгрев - 32528 за територията извън строителните граници
с. Калиманци - 35376 за територията извън строителните граници
с. Левски - 43222 за територията извън строителните граници
с. Николаевка - 51584 за територията извън строителните граници
с. Просечен - 58654 за територията извън строителните граници
с. Чернево - 80861 за територията извън строителните граници
Провадия Дългопол с. Аспарухово - 00789 землището
гр. Дългопол - 24565  за урб.територия