Отдел "Геодезия и картография"

Версия за печатВерсия за печат

Началник на отдел

ИНЖ. ТОМА БОЧЕВ

Tел.: 8188356