Отдел "Преобразуване на планове, карти и регистри"

Версия за печатВерсия за печат

И.д. Началник на отдел

ИНЖ. МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА

Tел.: 8188334