Отдел "Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри"

Версия за печатВерсия за печат

Началник на отдел

ИНЖ. ЕЛЕНА  ЦЪРНЕВА

Tел. № 8188361