Отдел "Управление на собствеността и логистика"

Версия за печатВерсия за печат

Началник на отдел

ИНЖ. ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Тел.: 8188395