Предоставяне на фиксирани телефонни услуги и интернет услуги за нуждите на агенцията по геодезия, картография и кадастър, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
ПРЕКРАТЕНА
Допълнителни документиДатаРазмер
File Разяснения 1 24/02/1759.5 KB
File Решение за прекратяване РД-19-07/02.03.2017г. 02/03/1774.4 KB
File Обявление за възложена поръчка- прекратена 06/11/17322.78 KB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 22.03.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2017- 0007

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 23.03.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.