График и обява за изработване на КККР на територията на строителните граници на с. Падала