На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в землището на с. Синитово, общ. Пазарджик