Обява и График за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията в строителeн полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София