Проект на Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 

В изпълнение на чл. 13, ал.4 от Закона за геодезията и картографията е изработен проект на Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение.

Моля, изпращайте Вашите предложения и становища по проекта в срок  до 12.08.2016 г.  на e-mail: acad@cadastre.bg