Обществени поръчки

Осигуряване на застраховки за нуждите на АГКК

Статус на обществената поръчка: 
Възложена

Уведомление за избор на изпълнител след проведена процедура чрез публична покана