Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Дата на актуал. Статус
10725 Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца 09.11.2015 27.11.2015 Възложена
10696 Доставка на два сървъра за виртуализация и един файлов сървър за нуждите на АГКК 03.11.2015 09.03.2016 Възложена
10587 Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“съгласно техническото задание, приложено към публичната покана, в рамките на прогнозната стойност 20.10.2015 10.11.2015
Възложена
Оттеглена
10494 Услуги по текущо, основно и извънредно почистване на сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена 02.10.2015 21.10.2015 Възложена
10442 Доставка и монтаж на газово съоръжение и инсталация за нуждите на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр.София при Агенция по геодезия, картография, съгласно одобрените проекти 18.09.2015 21.12.2015 Възложена
10406 Създаване на цифрова едромащабна топографска карта (ЦЕТК) за района на Българската антарктическа база (БАБ) 12.09.2015 13.11.2015 Възложена
10378 Разработване на нови функционалности на ИИСКИР за поддържане и предоставяне на допълнителни специализирани данни, съдържащи се в Картата на възстановената собственост 07.09.2015 28.10.2015 Възложена
10275 Услуги по текущо, основно и извънредно почистване на сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена 24.08.2015 25.09.2015 Възложена
10232 Подпомагане на дейността в приемната на Служба по геодезия, картография и кадастър София град”, съгласно техническото задание, приложено към условията за участие към публичната покана, в рамките на прогнозната стойност 14.08.2015 20.08.2015
Възложена
Оттеглена
10230 Административно-техническа помощ на Службите по геодезия, картография и кадастър, състояща се в окомплектоване на документи, сортиране, подреждане, класифициране и подготовка за архивиране на преписки 14.08.2015 20.08.2015
Възложена
Оттеглена
10226 Доставка на процесори и мрежови компоненти, за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 13.08.2015 28.10.2015 Възложена
10173 Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни електронни административни услуги, чрез провеждане на специализирано обучение 03.08.2015 02.03.2016 Възложена
10172 Осигуряване на транспорт, хотелско настаняване и кетъринг за групи участници и лекторски екип в изнесено обучение 03.08.2015 02.03.2016 Възложена
10107 Техническа помощ и поддръжка на хардуера в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и 28-те служби по геодезия, картография и кадастър 22.07.2015 25.09.2015 Възложена
10013 Извършване на ремонт в приемната за граждани в Служба по геодезия, картография и кадастър град Ловеч 01.07.2015 05.08.2015 Възложена
10000 Извършване на текущ ремонт на третия етаж от административна сграда, предоставена за управление на Агенция по геодезия, картография и кадастър в гр.Добрич 30.06.2015 13.08.2015 Възложена
9999 Извършване на реконструкции на приемната и заседателната зала в Служба по геодезия, картография и кадастър град Шумен 30.06.2015 13.08.2015 Възложена
9907 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново 12.06.2015 21.07.2015 Възложена
9858 Доставка, инсталация и интеграция на мрежови устройства за модернизиране и надграждане на WAN комуникационната архитектура на Агенция по геодезия, картография и кадастър 04.06.2015 05.08.2015 Възложена
9815 Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие 26.05.2015 16.07.2015 Възложена
9617 Осигуряване на комуникационна свързаност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 21.04.2015 11.06.2015 Възложена
9547 Доставка и монтаж на климатична техника – централна климатизация на приемна за граждани и служебни помещения на Службата по геодезия, картография и кадастър - Бургас 09.04.2015 19.05.2015 Възложена
9531 Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър 06.04.2015 29.05.2015 Възложена
9524 Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на чилъри, конвектори, климатични камери, сървърни климатици и климатизатори 03.04.2015 19.06.2015 Възложена
9212 Доставка на типови бланки за скици формат А3 и А4 за нуждите на АГКК 04.02.2015 22.04.2015 Възложена