Доставка чрез покупка на 30 броя нови, неупотребявани, от една марка и модел автомобили за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Отговор на запитване вх. №99-396 от 24.11.2017 28/11/17214.72 KB
File Протокол 1 13/12/17296.68 KB
File Съобщение за отваряне на ценови оферти 13/12/17137.1 KB
File Протокол 2 от 18.12.2017 19/12/17312.87 KB
File Доклад от 18.12.2017 19/12/17484.02 KB
File Решение РД-19-21-19.12.2017 19/12/17211.21 KB
File Договор ДД-6-29.01.2018 ОМНИКАР АУТО ООД-1 14/02/182.56 MB
File Обявление за възложена поръчка07-1 14/02/181.84 MB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на 30 броя нови, неупотребявани, от една марка и модел автомобили за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 12.12.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2017-0022

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 13.12.2017 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.