Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Протокол-1-бланки пликове 29.08.2018 29/08/18468.67 KB
File Съобщение отваряне на ценови оферти -бланки 12.09.2018 12/09/18613.58 KB
File Доклад на комисията 18.08.2018 19/09/181.05 MB
File Протокол 2 -бланки 18.09.2018 19/09/18962.41 KB
File Решение за избор на изпълнител-бланки 19.09.2018 19/09/18356.93 KB
File Договор ДД-103-2018 РОЕЛ-98 ООД 01/11/183.86 MB
File Обявление за възложена поръчка -бланки 01/11/18892.13 KB

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” по Рамково споразумение № СПОР-5/09.03.2018 г. 

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в Софтуера за електронно възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/.