Доставка на компютърни конфигурации, скенери, принтери, мултифункционални и мрежови устройства за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, по пет обособени позиции

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Разяснение №99-332-10.10.2017 10/10/17414.35 KB
File Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 16/10/17414.75 KB
File Докуметация изменена 16/10/171.09 MB
File Отговор № 99-332-26.10.2017 на постъпило запитване 26/10/17121.66 KB
File Отговор на запитване 99-332-02-11-2017 02/11/1766.53 KB
File Съобщение за промяна на дата на отваряне на оферти 08/11/1783.39 KB
File Протокол 1 16/11/171.64 MB
File Съобщение отваряне на ценови оферти 24/11/17127.52 KB
File Протокол 2 30/11/17480.46 KB
File Протокол 3 30/11/17972.14 KB
File Доклад 30/11/17462.23 KB
File Решение 30/11/17271.98 KB
File obyavlenie_vp_oves.pdf
Обявление_ВП_ОВЕС
18/01/18183.87 KB
File Договор_ИС-155-2017 АЙФЕСТ ЕООД 18/01/181.29 MB
File 2Договор_ИС-156-2017 ДЖЕЙ БИ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД 18/01/182.46 MB
File Договор_ИС-159-2017 ПАРТНЬОРИТЕ ЕООД_1 18/01/181.92 MB
File ИС-157-2017 КОНТРАКС АД 18/01/182.22 MB
File Договор_ИС-158-2017 КОНТРАКС АД 18/01/182.23 MB
File obyavlenieoves.pdf03/10/17193.39 KB
File obyavlenierop.pdf03/10/17605.88 KB
File usloviyaiukazaniya-rop.pdf03/10/17443.67 KB
File reshenierop.pdf03/10/17211.44 KB
File tehnicheskispecifikaciirop.rar03/10/17842.37 KB
File prilozheniyarop.rar03/10/17737.3 KB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на компютърни конфигурации, скенери, принтери, мултифункционални и мрежови устройства за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, по пет обособени позиции

Офертите по обществената поръчка ще се отварят на 14.11.2017г. от 11:00 ч., в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър, находяща се в гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала №1.