Доставка на компютърни конфигурации, скенери, принтери, мултифункционални и мрежови устройства за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, по пет обособени позиции

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Отворена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Разяснение №99-332-10.10.2017 10/10/17414.35 KB
File Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 16/10/17414.75 KB
File Докуметация изменена 16/10/171.09 MB
File Отговор № 99-332-26.10.2017 на постъпило запитване 26/10/17121.66 KB
File Отговор на запитване 99-332-02-11-2017 02/11/1766.53 KB
File Съобщение за промяна на дата на отваряне на оферти 08/11/1783.39 KB
File Протокол 1 16/11/171.64 MB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на компютърни конфигурации, скенери, принтери, мултифункционални и мрежови устройства за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, по пет обособени позиции

Офертите по обществената поръчка ще се отварят на 14.11.2017г. от 11:00 ч., в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър, находяща се в гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала №1.