Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Съобщение за отваряне на ценови предложения 29/01/1878.36 KB
File Доклад на комисията 05/02/18340.29 KB
File Протокол 1 05/02/18769.36 KB
File Решение за избор на изпълнител 05/02/18181.7 KB
File Договор-ДД-23-2018 МУЛТИКО 92 ООД-1 23/02/181.65 MB
File Обявление за възложена поръчка 23/02/18129.64 KB

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет:   „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” по Рамково споразумение № СПОР-30/21.12.2017 г. 

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в Софтуера за електронно възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/.