Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

Покана за провеждане на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ 

Подаването на офертите, разглеждането и класирането им се извършва в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП). 

Номерът на вътрешния конкурентен избор в СЕВОП е  1238.        

 

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в СЕВОП.