Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Протокол 1-тонери-25-10.2017 25/10/17328.64 KB
File Съобщение за отваряне на ценови оферти 02/11/1732.05 KB
File Доклад от работата на комисията 08/11/17498.7 KB
File Протокол-2 08/11/17254.85 KB
File Решение за избор на изпълнител 08/11/17191.73 KB
File Договор ДД-150-2017 ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД 11/12/171.57 MB
File Обявление за възложена поръчка 14/12/17324.47 KB
Документация: 

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет  „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“.по Рамково споразумение № СПОР-9/30.05.2017 г.

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове и същите са достъпни в СЕВОП..