Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Съобщение за отваряне на ценови предложения 24/10/1745.68 KB
File Протокол 1 от 30.10.2017 30/10/17291.96 KB
File Доклад на комисията 30/10/17673.32 KB
File Решение за избор на изпълнител 30/10/17337.91 KB
File Обявление за възложена поръчка 19/12/17332.39 KB
File Договор ДД-152-2017 Ронос ООД 19/12/171.88 MB

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет   „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ по Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. 

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в СЕВОП..