Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Съобщение_отваряне на ценови предложения 20/06/1744.53 KB
File Доклад_комисия-смазочни материали 30/06/1798.45 KB
File Протокол-смазочни материали 30/06/1795.42 KB
File Решение РД-13-115 от 30.06.2017 за определяне на изпълнител 30/06/1781.06 KB
File Договор ДД-98-2017 04/08/17600 KB
File Обявление за възложена поръчка 04/08/17337.91 KB
Документация: 

          Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет ”Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ по Рамково споразумение № СПОР-1/10.01.2017 г.

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове.