Извършване на основни и текущи ремонти в сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по обособени позиции

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Прекратена- обособена позиция 1
Допълнителни документиДатаРазмер
File Протокол № 1 от 17.07.2018 г. 17/07/18490.15 KB
File Съобщение за отваряне на ценови оферти-текущи ремонти в сгради 07/08/18237.71 KB
File Протокол № 2 21/09/18348.22 KB
File Протокол № 3 21/09/181.93 MB
File Доклад 21/09/18846.49 KB
File Решение РД-19-14 - 21.09.2018 21/09/18745.17 KB
File Обявление за възложена поръчка-ремонти-2018 14/11/18230.08 KB
File ДД-106-2018 ЕЛИТ СТРОЙ 6 ЕООД 14/11/181.34 MB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на основни и текущи ремонти в сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Основен ремонт (на сградите) на Мареографни станции „Иракли“ и „Ахтопол““ 

Обособена позиция № 2: „Извършване на текущи ремонти в сгради на АГКК, находящи се в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 04.07.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2018-0008

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 05.07.2018 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.