Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК по шест обособени позиции

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Затворена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Отгонор на вх.N 99-401-04.12.2017 07/12/17204.46 KB
File Протокол № 1 от 15.01.2018 г. 15/01/181.54 MB

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ НА АГКК“

ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  Обособена позиция № 1 „Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК в градовете Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен“

  Обособена позиция № 2 „Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК в градовете Варна, Добрич, Търговище и Шумен“

Обособена позиция № 3 „Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК в градовете Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол“

Обособена позиция № 4 „Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК в градовете Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково”

Обособена позиция № 5 „Извършване на текущ ремонт в сграда собственост на АГКК, находяща се в гр. София, ул. „Кракра“ № 3

Обособена позиция № 6 „Подмяна дограма по фасада на сграда находяща се в гр. Разград, ул. „Бузлуджа“ №2“

Преписка  АОП №    01055-2017-0024