Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК по шест обособени позиции

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Затворена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Отгонор на вх.N 99-401-04.12.2017 07/12/17204.46 KB
File Протокол № 1 от 15.01.2018 г. 15/01/181.54 MB
File Съобщение за отваряне на ценови оферти текущи ремонти 01/02/1878 KB
File Протокол № 2 - 01.02.2018 13/02/181.69 MB
File Протокол № 3 - 07.02.2018 13/02/188.12 MB
File Доклад - 12.02.2018 13/02/182.12 MB
File Решение РД-19-24(17г.) от 13.02.2018 13/02/182.04 MB
File РД-19-24 - решение за класиране на втори участник по ОП 6 11/04/18432.86 KB

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ НА АГКК“

ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  Обособена позиция № 1 „Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК в градовете Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен“

  Обособена позиция № 2 „Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК в градовете Варна, Добрич, Търговище и Шумен“

Обособена позиция № 3 „Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК в градовете Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол“

Обособена позиция № 4 „Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК в градовете Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково”

Обособена позиция № 5 „Извършване на текущ ремонт в сграда собственост на АГКК, находяща се в гр. София, ул. „Кракра“ № 3

Обособена позиция № 6 „Подмяна дограма по фасада на сграда находяща се в гр. Разград, ул. „Бузлуджа“ №2“

Преписка  АОП №    01055-2017-0024