Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Затворена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Разяснения изх. № 99-445/13.08.2018 г. 13/08/18278.89 KB
File Изменена документация- охрана 2018 17/08/18922.31 KB
File Решение за одобряване на обявление за изменение-охрана 2018 17/08/18833.27 KB
File Протокол 1- охрана-08-10-2018 08/10/18613.18 KB
File Съобщение отваряне на ценови оферти-охранителна дейност 16/10/18415.46 KB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), по 6 (шест) обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Осъществяване на охранителна дейност на обекти на АГКК в Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен"

Обособена позиция № 2: „Осъществяване на охранителна дейност на обекти на АГКК в Северен централен район, включващ областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра"

Обособена позиция № 3: „Осъществяване на охранителна дейност на обекти на АГКК в Североизточен район, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен"

Обособена позиция № 4: „Осъществяване на охранителна дейност на обекти на АГКК в Югоизточен район, включва областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол"

Обособена позиция № 5: „Осъществяване на охранителна дейност на обекти на АГКК в Югозападен район, включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София"

Обособена позиция № 6: „Осъществяване на охранителна дейност на обекти на АГКК в Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково"

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 18.09.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

 

Преписка  АОП № 01055-2018-0011

 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 19.09.2018 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.