Проектиране и изпълнение на строителство –Реконструкция и ремонт на сгради на АГКК и упражняване на строителен надзор - с две обособени позиции

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
ПРЕКРАТЕНА
Затворена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Разяснение 99-30 от 15.01.2018 15/01/18208.61 KB
File Разяснение 99-30 от 19.01.2018 19/01/18167.87 KB
File Разяснение 99-30-23.01.2018 23/01/18175.79 KB
File Решение за прекратяване на процедурата 01/02/18177.18 KB
File Обявление за възложена поръчка 21/03/181.35 MB

„Проектиране и изпълнение на строителство – реконструкция и ремонт на сгради на АГКК и упражняване на строителен надзор“ с две обособени позиции

 

Обособена позиция № 1 „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство – реконструкция и ремонт на сгради на АГКК в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 219“ 

 

Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор и изготвяне на комплексен доклад за оценката на съответствието на инвестиционния проект за реконструкция и ремонт на сгради на АГКК в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 219“