Проектиране, изработка, доставка и монтаж на асансьори в СГКК-София, СГКК-Силистра и СГКК-Ловеч и осъществяване на строителен надзор

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Протокол 1 08/05/181 MB
File doklad_-_asansor_zalichen.pdf23/05/181.33 MB
File Протокол 2 23/05/18939.01 KB
File Решение 23/05/18575.56 KB
File Обявление за възложена поръчка 13/06/181.87 MB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Проектиране, изработка, доставка и монтаж на асансьори в СГКК-София, СГКК-Силистра и СГКК-Ловеч и осъществяване на строителен надзор” по шест обособени позиции:

Обособена позиция № 1: “Доставка на 1 (един) брой нов пътнически електрически асансьор със събирателно управление в двете посоки и товароподемност минимум 350 кг полезен товар за обществена сграда с административен адрес гр. София, ул. „Мусала“ № 1, включително сертифицирането му. Проектиране и извършване на всички съпътстващи строително монтажни работи, монтаж, пускане в експлоатация и регистрация на новия асансьор.” 

Обособена позиция № 2: „Осъществяване на строителен надзор по проект за Доставка на 1 (един) брой нов пътнически електрически асансьор със събирателно управление в двете посоки и товароподемност минимум 350 кг полезен товар за обществена сграда с административен адрес гр. София, ул. „Мусала“ № 1“

Обособена позиция № 3: “Доставка на 1 (един) брой външен, нов пътнически електрически асансьор със събирателно управление в двете посоки и товароподемност минимум 350 кг полезен товар за обществена сграда с административен адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 20, включително сертифицирането му. Проектиране и извършване на всички съпътстващи строително монтажни работи, монтаж, пускане в експлоатация и регистрация на новия асансьор.”

Обособена позиция № 4: „Осъществяване на строителен надзор по проект за Доставка на 1 (един) брой външен, нов пътнически електрически асансьор със събирателно управление в двете посоки и товароподемност минимум 350 кг полезен товар за обществена сграда с административен адрес гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 20“

Обособена позиция № 5: “Доставка на 1 (един) брой външен, нов пътнически електрически асансьор със събирателно управление в двете посоки и товароподемност минимум 350 кг полезен товар за обществена сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. “Илия Блъсков” №1, включително сертифицирането му. Извършване на всички съпътстващи строително монтажни работи, монтаж, пускане в експлоатация и регистрация на новия асансьор”  

 Обособена позиция № 6: „Осъществяване на строителен надзор по проект за Доставка на 1 (един) брой външен, нов пътнически електрически асансьор със събирателно управление в двете посоки и товароподемност минимум 350 кг полезен товар за обществена сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. “Илия Блъсков” №1”

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 04.05.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2018-0004

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 08.05.2018 г. в 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.