Публични покани

Извършване на текущ ремонт в апартаменти на АГКК, находящи се на бул. „Черни връх“ 41, вх. А, ап. 2 и ж.к. Дружба, бл. 35, вх. В, ап.

Статус на обществената поръчка: 
Затворена

Събиране на оферти с обява с предмет „Извършване на текущ ремонт в апартаменти на АГКК, находящи се на бул. „Черни връх“ 41, вх. А, ап. 2 и ж.к. Дружба, бл. 35, вх. В, ап. 39“

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 15.06.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще се отворят на 18.06.2018 ч. от 10:30 ч. на посочения по-горе адрес.

Инженеринг на трафопост за присъединяване към електрическата мрежа със сигурност на захранване-първа и нулева категория на административни сгради, находящи се на улица „Мусала“ №1, м. „Павлово-Бъкстон“, СО-район „Витоша

Статус на обществената поръчка: 
Затворена

Събиране на оферти с обява с предмет: „Инженеринг на трафопост за присъединяване към електрическата мрежа със сигурност на захранване-първа и нулева категория на административни сгради, находящи се на улица „Мусала“ №1, м. „Павлово-Бъкстон“, СО-район „Витоша“

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 28.03.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще се отворят на 29.03.2018 ч. от 11:00 ч. на посочения по-горе адрес.

Извършване на краткосрочна поддръжка на Кадастралната Административна информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)

Статус на обществената поръчка: 
Затворена

Събиране на оферти с обява с предмет “Извършване на краткосрочна поддръжка на Кадастралната Административна информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)”

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 06.10.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще се отворят на 11.10.2017 ч. от 10:30 ч. на посочения по-горе адрес.