Публични покани

Сист. № Заглавие Дата на публ. Дата на актуал. Статус
24177 Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на апартаменти, собственост на АГКК 25.06.2019 17.07.2019 Затворена
24918 Доставка на 2 броя сървъри за надграждане и резервиране на съществуващата информационна среда на КАИС и ИИСКИР 16.07.2019 16.07.2019 Отворена
24118 Одит на Кадастрална административна информационна система и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър – част Кадастър 20.06.2019 15.07.2019 Затворена
24077 Извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите, работещи в АГКК и 28-те СГККК 18.06.2019 11.07.2019 Затворена
24032 Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на 4 етаж в корпус 2 на административната сграда на АГКК, находяща се в гр. София, ул. „Мусала“ 1, включително упражняване на авторски надзор 13.06.2019 01.07.2019 Затворена