Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Затворена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Разяснение-обучение служители-2018 08/01/19192.55 KB
File Протокол 1-Специализирани обучения 11/02/191.74 MB
File Съобщение за отваряне на ценови предложения-АОП № 01055-2018-0018 11/03/19213.76 KB
File Доклад от работата на комисията-специализирани обучения за служители 10/04/19832.46 KB
File Протокол 2-специализирани обучения за служители 10/04/191.31 MB
File Протокол 3-специализирани обучения за служители 10/04/19647.16 KB
File Протокол 4-специализирани обучения за служители 10/04/197.17 MB
File Решение за избор на изпълнител специализирани обучения за служители 10/04/19983.9 KB

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 21.01.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2018-0018

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 22.01.2019 г. в 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

 

Приложение V_Единен наръчник на бенефициента