ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И ПОДДРЪЖКА НА ХАРДУЕР И БАЗОВ СОФТУЕР В АГКК И СГКК

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Отменена
Допълнителни документиДатаРазмер
File Уведомление за спиране на процедурата-техн-помощ 09/07/18167.59 KB
File Информация за производство по обжалване поддръжка софтуер, хардуер 2018 16/08/18341.98 KB
File ОВП 11/10/181.72 MB
File ОВП-ОВЕС 11/10/18121.78 KB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ и поддръжка на хардуер и базов софтуер в АГКК И СГКК“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 09.07.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2018-0009

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 10.07.2018 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.