Обществени поръчки (ОП)

Сист. № Заглавиесортиране на иконите Статус Дата на публ. Дата на актуал.
16676 Доставка на 30 (тридесет) комплекта глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници), софтуер и стандартно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Затворена 23.11.2017 18.09.2018
23464 Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение /СрН и НН/ по свободно договорени цени за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Отворена 17.05.2019 20.05.2019
23942 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Lexmark (Лексмарк) Отворена 06.06.2019 06.06.2019
23941 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с маркa Xerox (Ксерокс) Отворена 06.06.2019 06.06.2019
23933 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP ( Ейч Пи) и бивши Самсунг Отворена 05.06.2019 05.06.2019
23943 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) Отворена 06.06.2019 06.06.2019
23880 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки Отворена 04.06.2019 04.06.2019
23317 Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - СГКК Затворена 30.04.2019 11.06.2019
20178 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Ружинци и гр. Хисаря и на други населени места в общини Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла Затворена 02.10.2018 21.03.2019
20691 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Долни чифлик и гр. Генерал Тошево и на други населени места в общини Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Смядово, Нови пазар, Велики Преслав и Генерал То Затворена 03.12.2018 22.01.2019
20690 Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново и гр. Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново
Затворена
Прекратена- обособена позиция 9
30.11.2018 09.05.2019
19696 Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ на АГKK Затворена 04.09.2018 09.04.2019
11663 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост Затворена 02.03.2016 18.02.2017
17245 Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции
Спряна
Прекратена- обособена позиция 2
16.01.2018 17.12.2018