Обществени поръчки (ОП)

Сист. № Заглавие Статут Дата на публ. Дата на актуал.
20178 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Ружинци и гр. Хисаря и на други населени места в общини Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла Отворена 02.10.2018 09.10.2018
19696 Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ на АГKK Отворена 04.09.2018 04.09.2018
19628 Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Затворена 15.08.2018 19.09.2018
19441 Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства от различни марки за нуждите на АГКК Затворена 09.08.2018 15.10.2018
19219 Осъществяване на охранителна дейност на обекти на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Затворена 01.08.2018 16.10.2018
19206 Подмяна на дограма по фасада на 6 и 7 етаж на сграда, находяща се в гр. Разград, ул. „Бузлуджа“ № 2 Затворена 23.07.2018 09.10.2018
18386 Извършване на основни и текущи ремонти в сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по обособени позиции
Затворена
Прекратена- обособена позиция 1
23.05.2018 04.10.2018
18468 Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчeдръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Заг Затворена 14.05.2018 14.09.2018
18452 Доставка и монтаж на мека мебел за офиси за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Затворена 24.04.2018 13.08.2018
18289 Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър
Затворена
Прекратена
12.04.2018 08.08.2018
18107 Създаване на КККР на урбанизираните територии в с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра Затворена 28.03.2018 15.10.2018
18108 Създаване на ГММП на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмяни, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, и др. Затворена 27.03.2018 11.10.2018
17245 Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции
Спряна
Прекратена- обособена позиция 2
16.01.2018 18.09.2018
16676 Доставка на 30 (тридесет) комплекта глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници), софтуер и стандартно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър Затворена 23.11.2017 18.09.2018
15214 Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК
Затворена
Прекратена
27.06.2017 07.08.2018
11663 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост Затворена 02.03.2016 18.02.2017