Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за 2018 г.

 

 

Имената на служителите са групирани по първа буква от името .За визуализиране на списък изберете търсеното име по буква от азбуката.

Регистърът е в процес на попълване на информация