Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПРКИ за 2009 г.

Версия за печатВерсия за печат
№ по ред Имена Длъжност Структурно звено декларация по чл.12, т.1 декларация по чл.12, т.2 декларация по чл.12, т.3 декларация по чл.12, т.4 забележка
1 Людмила Иванова главен експерт сектор Контрол да да      
2 Самуил Драганов държавен експерт дирекция ЗИП да да      
3 Лазаринка Стоичкова директор дирекция ЗИП да да      
4 Ана Григорова главен специалист СГКК Смолян да да      
5 Милко Недялков главен специалист СГКК Велико Търново да да      
6 Анастасия Узунова младши специалист СГКК Смолян   да      
7 Боряна Стоянова главен специалист СГКК Видин да да      
8 Цветан Енчев старши експерт отдел Правен   да      
9 Лъчезар Тодоров младши юрисконсулт отдел Правен   да      
10 Павлина Рачева младши експерт СГКК Габрово   да      
11 Петър Иванов началник  сектор ЧР и Д да да      
12 Ралица Лефтерова старши експерт СГКК Кюстендил да да      
13 Юлия Пиперкова старши експерт СГКК София да да      
14 Татяна Кюркчиева старши експерт СГКК Варна да да      
15 Виолета Коритарова директор на дирекция дирекция ГКГС   да