Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПРКИ за 2009 г. (във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПРКИ )-Централно управление

Версия за печатВерсия за печат
Имена на служителя Структурно звено и длъжност Декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ Забележка
1 Мима Чалева Главен секретар да  
2 Николай Николов Служител по сигурността на информацията да  
    ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ    
    Дирекция "Административно-правно и финансово обслужване"    
3 Красимир Гебрев Директор на дирекция да  
    Сектор "Контрол"    
4 Николай Попов Началник на сектор да  
5 Ваклин Петков Държавен експерт да  
6 Магдалена Трайкова Старши експерт да  
7 Таня Карагьозова Старши експерт да  
    Отдел "Правен"    
8 Росина Дончева Началник на отдел да  
9 Радостина Мирина Главен юрисконсулт да  
10 Мария Семерджиева Старши юрисконсулт да  
11 Кръстьо Петков Младши юрисконсулт да  
    Отдел "Нормативна уредба"    
12 Иван Евтимов Началник на отдел да  
13 Надежда Таранджийска Държавен експерт да  
14 Ахинора Генчева-Топалова Главен експерт да  
15 Николай Цанев Главен експерт да  
16 Галина Куцарова Главен експерт да  
17 Светла Рачева Главен експерт да  
    Отдел "Финансова дейност"    
18 Лалка Гамова Началник отдел  да  
19 Юлия Гъркова Главен счетоводител да  
20 Снежанка Велева Главен специалист да  
21 Даниела Любенова Главен специалист да  
22 Надя Радулова Главен специалист да  
    Сектор "Управление на собствеността"    
23 Делчо Христов Началник на сектор да  
24 Веселин Георгиев Главен експерт да  
25 Иван Иванов Главен специалист да  
    Сектор "Човешки ресурси"    
26 Кръстина Казакова Началник на сектор да  
27 Еленка Зарева Главен експерт да  
28 Валентина Димова Главен специалист да  
    Сектор "Административно обслужване"    
29 Румяна Дамянова Началник на сектор да  
30 Надка Панайотова Главен специалист да  
31 Красимира Тодорова Главен специалист да  
32 Николета Костова Главен специалист да  
    СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ    
    Дирекция "Кадастрална и специализирани карти"    
33 Мария Пирянкова Директор на дирекция да  
    Отдел "Кадастрална карта и регистри"    
34 Елена Гегова Държавен експерт да  
35 Иван Атанасов Главен експерт да  
36 Иванка Казакова Главен експерт да  
37 Мариела Иванова Старши експерт да  
38 Йосиф Василев Старши експерт да  
    Отдел "Договори по специализирана дейност"    
39 Силвия Коева Началник на отдел да  
40 Нелка Димитрова Главен експерт да  
41 Елена Църнева Главен експерт да  
42 Виржиния Матеева Старши експерт да  
43 Татяна Стойнова Младши експерт да  
44 Ваня Мартулкова Главен специалист да  
    Отдел "Информационна система на кадастъра"    
45 Иван Мяшков Началник на отдел да  
46 Стефан Петров Главен експерт да  
47 Захари Савов Главен експерт да  
48 Весела Христоскова Старши експерт да  
49 Иван Стоянов Старши експерт да  
50 Лозка Стоянова Главен специалист да  
    Сектор "Специализирани карти"    
51 Димитър Георгиев Началник на сектор да  
52 Лимонка Панчева Главен експерт да  
53 Явор Кръстев Главен експерт да  
54 Иван Рачев Старши експерт да  
    Дирекция "Геодезия, картография и геоинформатика"    
55 Глория Джаджева Главен експерт да  
56 Тодор Манев Главен експерт да  
57 Тома Бочев Главен експерт да  
58 Петър Джунев Старши експерт да  
59 Венета Факалиева Старши експерт да  
    Дирекция "Звено за изпълнение на проекта"    
60 Росен Костов Главен експерт да  
61 Милена Борисова Главен експерт да  
62 Димитър Кумаров Главен експерт да  
63 Владимир Йончев Старши експерт да  
64 Христинка Христова Старши експерт да  
65 Светлана Горанова-Маркова Младши експерт да  
66 Йорданка Георгиева Главен специалист да