Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПРКИ за 2010 г.

Версия за печатВерсия за печат
№ по ред Имена Длъжност Структурно звено декларация по чл.12, т.1 декларация по чл.12, т.2 декларация по чл.12, т.3 декларация по чл.12, т.4 забележка
1 Светослав Мишев младши експерт СГКК Ловеч да да      
2 Валери Тимев началник отдел СГКК Благоевград да да      
3 Иванка Димитрова старши експерт СГКК Габрово да да      
4 Светломира Славова главен експерт СГКК София да да      
5 Полина Зашева старши счетоводител отдел ФСД да да      
6 Евгени Дечев главен експерт  СГКК София   да      
7 Георги Мачугански началник сектор отдел СПК да да      
8 Любомира Христакиева главен специалист  отдел ЧР и Д да да      
9 Теодора Ангелова старши юрисконсулт отдел Правен да да      
10 Никола Терзиев началник отдел СГКК Сливен да да      
11 Люба Грозданова главен експерт отдел ГК да да      
12 Веска Колева старши експерт СГКК Сливен да да      
13 Илина Батанова старши експерт СГКК Варна да да      
14 Бистра Бончева старши експерт СГКК Търговище да да      
15 Даниела Оцетова младши юрисконсулт отдел Административно обжалване да да      
16 Любен Петков младши юрисконсулт отдел Административно обжалване   да      
17 Момчил Иванов директор дирекция АПФО   да