Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ за 2011 г.

Версия за печатВерсия за печат
№ по ред Имена Длъжност Структурно звено декларация по чл.12, т.1 декларация по чл.12, т.2 декларация по чл.12, т.3 декларация по чл.12, т.4 забележка
1 Теодора Петкова старши специалист  СГКК София да да      
2 Лиляна Илиева старши експерт  СГКК Бургас да да      
3 Донка Тодорова старши експерт  СГКК Бургас да да      
4 Маргарита Симитчиева главен специалист  СГКК София да да      
5 Даниел Петров главен експерт Отдел ГС да да      
6 Екатерина Гюдюлева старши експерт  СГКК Сливен   да      
7 Красимира Кателиева Началник отдел СГКК Варна     да    
8 Владимир Пейчев младши експерт  СГКК София да да      
9 Дияна Василева главен специалист отдел ФСД да да      
10 Тихомир Тодоров младши експерт  СГКК Сливен да да      
11 Мария Кикьова младши специалист  СГКК Смолян да да      
12 Румен Касандров началник отдел СГКК Пазарджик не да      
13 Любомир Стойчев главен специалист  СГКК Пазарджик да да      
14 Милена Андонова главен специалист  СГКК София да да      
15 Бистра Бончева  главен специалист  СГКК Търговище да да      
16 Златка Митева-Дунева старши счетоводител отдел ФСД да да