Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ за 2012 г.

Версия за печатВерсия за печат
№ по ред Имена Длъжност Структурно звено декларация по чл.12, т.1 декларация по чл.12, т.2 декларация по чл.12, т.3 декларация по чл.12, т.4 забележка
1 Светослав Наков началник на отдел София-област   да      
2 Виктория Мингова младши юрисконсулт АО   да      
3 Боян Терзиев директор на дирекция АПФО   да      
4 Цветомира Косева младши експерт Главна дирекция "Регионални служби" да да      
5 Йордан Вълчев старши експерт  СГКК София-град да да      
6 Росен Борисов старши експерт  СГКК София-град да да      
7 Златина Стоянова старши експерт  СГКК София да да      
8 Силвия Кънчева старши експерт  СГКК София да да      
9 Ивелина Кетева юрисконсулт отдел Правен   да      
10 Йоанна Миланова младши експерт Отдел Г и К да да      
11 Виргиния Касамска младши експерт отдел ПСД   да      
12 Александра Джелепска младши експерт отдел СП  да да      
13 Евелина Николова специалист  СГКК Благоевград да да      
14 Нина Дойчинова младши експерт  СГКК София-град да да      
15 Ралица Пъхкова младши експерт  СГКК София-град да да      
16 Мила Пиралкова старши специалист  СГКК София-град да да      
17 Мария Лумова специалист  СГКК София-град   да      
18 Силвия Иванова специалист СГКК София-град   да      
19 Иванка Андонова специалист  СГКК София-град да да      
20 Пролетина Караджова младши експерт  СГКК София-град да да      
21 Даниела Станева специалист  СГКК София да да