Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ за 2013 г.

Версия за печатВерсия за печат
№ по ред Имена Длъжност Структурно звено декларация по чл.12, т.1 декларация по чл.12, т.2 декларация по чл.12, т.3 декларация по чл.12, т.4 забележка
1 Димитър Величков старши експерт СПКСК да да      
2 Магдалена Тодорова началник на отдел СГКК Русе да да      
3 Лиляна Чифчиева старши експерт  отдел ЧР и Д да да      
4 Анна Караиванова старши юрисконсулт отдел Правен да да      
5 Евгения Лозанова главен специалист  СГКК Пловдив да да      
6 Елка Димитрова главен специалист ФСД да да      
7 Теодора Петкова младши експерт  СГКК София да да      
8 Мария Бонева главен специалист  СГКК София да да      
9 Калинка Лилова главен експерт  СГКК София   да      
10 Радослав Грънчаров специалист  СГКК София   да      
11 Любомира Капитанска старши специалист  СГКК София   да      
12 Гергана Стефанова младши експерт  СГКК София да да      
13 Катерина Крумова младши експерт  отдел Геодезия и картография да да      
14 Полина Тодорова младши експерт  СГКК Ловеч да да      
15 Стефан Иванов юрисконсулт отдел Правен   да      
16 Руси Манчев старши експерт  СГКК Сливен да да      
17 Валери Копчев юрисконсулт отдел Правен   да      
18 Красимира Еленчева-Каранейчева специалист  СГКК Стара Загора да да      
19 Иван Карчев главен експерт ГИС да да