Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ за 2014 г.

Версия за печатВерсия за печат
№ по ред Имена Длъжност Структурно звено декларация по чл.12, т.1 декларация по чл.12, т.2 декларация по чл.12, т.3 декларация по чл.12, т.4 забележка
1 Румен Янков директор на дирекция КСК да да      
2 Георги Генчев началник   СГКК Софийска област   да      
3 Мая Малушева младши експерт отдел Правен да да      
4 Цветелина Асенова младши експерт отдел Контрол да да      
5 Мария Петрова младши експерт  СГКК София да да      
6 Даниела Асенова старши експерт  СГКК София да да      
7 Юмер Мустафа началник СГКК Шумен   да      
8 Магдалена Иванова главен специалист  СГКК Варна да да      
9 Ваньо Гошев старши експерт  СГКК Благоевград да да      
10 Зюлфи Гугов старши експерт  СГКК Бургас да да      
11 Полина Икономова младши експерт отдел Контрол   да      
12 Александър Дечев специалист  СГКК Бургас да да      
13 Велизара Иванова специалист  СГКК Варна да да      
14 Станимира Тодорова специалист  СГКК Варна да да      
15 Гергана Стоева главен специалист  СГКК София да да      
16 Дилян Георгиев специалист  СГКК София да да      
17 Миглена Николова старши експерт  СГКК Стара Загора да да      
18 Любомир Стойчев младши експерт  СГКК Пазарджик да да      
19 Стефан Чакъров главен експерт  СГКК Хасково   да      
20 Петя Дочева младши експерт  СГКК Плевен да да      
21 Даниела Станева специалист  СГКК София да да