Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ за 2015 г.

Версия за печатВерсия за печат
№ по ред Имена Длъжност Структурно звено декларация по чл.12, т.1 декларация по чл.12, т.2 декларация по чл.12, т.3 декларация по чл.12, т.4 забележка
1 Емилия Ангелова директор на дирекция АПФО да да      
2 Красимир Гебрев главен секретар АГКК да да      
3 Дарина Барбова специалист  СГКК София   да      
4 Милко Недялков младши експерт  СГКК Велико Търново да да      
5 Нина Терзийска старши експерт  СГКК София да да      
6 Димитър Папукчиев младши експерт  отдел МСП да да      
7 Мирослав Манов специалист отдел УС да да      
8 Валери Върбанов началник на отдел отдел ФСД   да      
9 Цветомир Петров старши експерт  СГКК София да да      
10 Валери Тимев главен експерт  СГКК София да да      
11 Биляна Станчева старши експерт  СГКК София да да      
12 Иванка Андонова младши експерт  СГКК София да да      
13 Анелия Димитрова младши експерт  СГКК Шумен да да      
14 Ивелина Христова младши експерт  СГКК Пловдив да да      
15 Веселин Атанасов началник  СГКК Добрич да да      
16 Благой Спасов старши експерт  АГКК   да      
17 Алина Кърова старши експерт  ГД "РС"   да      
18 Александра Костадинова старши експерт  СГКК София   да      
19 Виктория Трайкова старши специалист  СГКК София   да      
20 Магдалена Каменова старши експерт  отдел ЧРиД да да      
21 Милослава Ставрева младши експерт отдел ЧРиД да да      
22 Боян Чиприянов младши експерт ГД "РС" да да