Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ за 2016 г.

Версия за печатВерсия за печат
№ по ред Имена Длъжност Структурно звено декларация по чл.12, т.1 декларация по чл.12, т.2 декларация по чл.12, т.3 декларация по чл.12, т.4 забележка
1 Теодора Ангелова старши юрисконсулт отдел Правен и НУ да да да    
2 Георги Цурев  старши експерт СГКК София да да      
3 Здравка Григорова главен специалист СГКК Велико Търново да да      
4 Мария Бонева старши експерт отдел "КСК" да да      
5 Веселина Веселинова директор на дирекция  директор дирекция АПФО да да      
6 Милена Крумова старши експерт отдел ПСД да да      
7 Иван Иванов младши експерт СГКК София да да      
8 Гергана Стоева старши експерт СГКК София да да      
9 Сашка Иванова главен специалист СГКК Разград да да      
10 Тоня Радева младши експерт СГКК София да да      
11 Лазаринка Стоичкова главен секретар АГКК да да      
12 Снежана Георгиева главен специалист СГКК Търговище да да      
13 Ваня Маркова младши експерт СГКК Сливен да да      
14 Елина Захариева младши експерт СГКК Софийска област да да      
15 Евелина Николова младши експерт СГКК Благоевград да да      
16 Надежда Джутева младши експерт СГКК Велико Търново да да      
17 Лилия Лилянова-Павлова главен експерт АО СГКК Хасково да да      
18 Деляна Петкова старши експерт СПК СГКК София да да      
19 Стела Борисова старши специалист АО СГКК Монтана да да      
20 Даниела Димитрова - Костова старши експерт СПК СГКК Шумен да да      
21 Дирухи Топакбашиян юрисконсулт "Административно-правно обслужване" да да      
22 Христина Димитрова-Недялкова старши експерт АО СГКК София да да      
23 Красимир Младенов служител по сигурността на информацията АГКК да да      
24 Андриана Джулева специалист АО СГКК София да да      
25 Светлана Кирова младши експерт СПК СГКК Шумен да да      
26 Десислава Михайлова главен специалист АО СГКК Перник да да      
27 Красимира Григорова специалист АО СГКК София да да      
28 Рени Аспарухова специалист АО СГКК София да да      
29 Елена Митева специалист АО СГКК София да да      
30 Ралица Янкова младши експерт АО СГКК София да да      
31 Мариета Митова специалист АО СГКК София да да      
32 Деница Цветкова специалист АО СГКК София да да      
33 Ивайло Иванов специалист  "Кадастрална и специализирани карти" да да      
34 Александра Петрова старши експерт АО СГКК София да да      
35 Илиян Илиев юрисконсулт "Административно-правно обслужване" да да      
36 Милена Кюрчийска  специалист АО СГКК София да да      
37 Ивайло Младенов старши експерт СПК СГКК София да да      
38 Силвия Мишева специалист АО СГКК София да да      
39 Десислава Толева юрисконсулт "Административно-правно обслужване" да да      
40 Борислава Борисова старши експерт "Информационни системи" да да