Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ за 2017 г.

Версия за печатВерсия за печат
№ по ред Имена Длъжност Структурно звено декларация по чл.12, т.1 декларация по чл.12, т.2 декларация по чл.12, т.3 декларация по чл.12, т.4 забележка
1 Николай Вълин специалист "Кадастрална и специализирани карти" да да      
2 Елисавета Симеонова специалист-счетоводител "Финансово-стопанско управление"   да      
3 Ирена Борисова главен специалист СГКК Видин да да      
4 Лидия Илиева специалист АО СГКК София да да      
5 Алекс Славов специалист "Кадастрална и специализирани карти"   да      
6 Атанас Стефанов специалист "Кадастрална и специализирани карти" да да      
7 Еркан Юсеинов специалист "Кадастрална и специализирани карти" да да      
8 Надежда Цветкова специалист "Кадастрална и специализирани карти" да да      
9 Марио Георгиев специалист "Кадастрална и специализирани карти" да да      
10 Соня Досева специалист "Кадастрална и специализирани карти" да да      
11 Десислава Топова специалист "Кадастрална и специализирани карти" да да      
12 Лиляна Начева специалист "Кадастрална и специализирани карти" да да      
13 Стефан Цолов специалист "Кадастрална и специализирани карти"   да      
14 Людмил Недялков специалист "Кадастрална и специализирани карти"   да      
15 Симеон Монев специалист "Кадастрална и специализирани карти"   да      
16 Веселин Попов специалист "Кадастрална и специализирани карти" да да      
17 Леонтина Тренева специалист "Кадастрална и специализирани карти"   да      
18 Михаела Радева специалист "Кадастрална и специализирани карти" да да      
19 Надежда Колева специалист "Кадастрална и специализирани карти"   да      
20 Мариана Ставрова главен специалист АО СГКК Кърджали да да      
21 Валентина Тодорова специалист отдел "УСЛ" да да      
22 Мариана Терзийска младши експерт отдел "УСЛ" да да      
23 Кичка Митева главен специалист СПК СГКК Русе   да      
24 Симона Станоева специалист АО СГКК София   да      
25 Мариус Йолов специалист "Геодезия и картография"   да      
26 Иван Иванов главен специалист "Финансово-стопанско управление"   да      
27 Красимира Еленчева-Каранейчева главен специалист Архив СГКК Стара Загора да да      
28 Ива Янева главен специалист АО СГКК Перник да да      
29 Татяна Малджанска старши експерт "Кадастрална и специализирани карти" да да      
30 Снежина Петрова главен експерт "Кадастрална и специализирани карти" да да      
31 Лилия Георгиева финансов контрольор АГКК да да      
32 Лазаринка Стоичкова Главен секретар АГКК     да    
33 Луиза Чавдарова младши експерт "Кадастрална и специализирани карти" да да      
34 Валентина Трайкова началник на отдел СГКК Хасково да да      
35 Петър Янев старши експерт СПК СГКК Пазарджик да да      
36 Соня Василева младши експерт АО СГКК Ловеч да да      
37 Деян Стоянов старши експерт АО СГКК Добрич да да      
38 Никос Самарас старши юрисконсулт "Административно-правно обслужване" да да      
39 Николай Николов младши експерт СПК СГКК Варна   да      
40 Емануела Василева младши експерт АО СГКК София да да      
41 Никол Николова младши експерт "Кадастрална и специализирани карти" да да      
42 Саня Савова-Иванова главен специалист А и АО СГКК Русе да да      
43 Недка Петрова специалист "Кадастрална и специализирани карти" да да      
44 Ангел Юруков началник на отдел СГКК Пазарджик да да      
45 Станислав Начев старши експерт "Информационни системи" да да