Специализирани карти и регистри

Версия за печатВерсия за печат

Агенцията по геодезия, картография и кадастър приключи приемането на всички специализирани карти и регистри на пясъчните дюни разположени непосредствено зад плажната ивица и в охранителна зона „Б” в областите Бургас, Варна и Добрич.

За територията на област Добрич са приети освен специализираните карти на морските плажове и дюни и на останалите обекти по чл. 6, ал.4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, включващи крайбрежните езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения.

          Предстои пускане в експлоатация на създадената специализирана информационна система за обектите по Черноморското крайбрежие, чрез която ще се предоставя съвместена информация от кадастралната карта и специализираните карти за ползването й от ведомства, общини и гражданите.

Визуализация на специализирани карти