СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СГКК, НА КОИТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Версия за печатВерсия за печат

Номер на мрежа

СГКК

Служители

1

БЛАГОЕВГРАД

1. Соня Петкова ХристоваСтарши експерт АО

 

 

2. Костадинка Атанасова Костова - Главен специалист АО

2

БУРГАС

1. Димитър Николов Колев - Главен специалист СПК

 

 

2. Мариана Димитрова Попова - Специалист АО

 

 

3. Теодора Людмилова Денчева - Старши експерт АО

 

 

4. инж. Пенка Янева Бъчварова - Главен експерт ГД

 

 

5. инж. Светла Георгиева Захариева - Началник СГКК Бургас

3

ВАРНА

1. Роза Димитрова Иванова - Главен специалист АО

 

 

2. Даниела Манукова-Главен Специалист АО

 

 

3 Снежана Желязкова Куртева -Главен специалист АО

 

 

4. Мери Събева Манова - Младши експерт Архив

 

 

5. Елица Koстадинова Великова - Главен специалист АО

4

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1. инж. Весела Косева Тодорова - Началник СГКК

 

 

2. инж. Иван Евтимов Анастасов - Главен експерт ГД

5

ВИДИН

1. инж. Мигпена Иванова Дичева - Главен експерт СПК

 

 

2. Красимир Николов Ванков - Главен специалист СПК

6

ВРАЦА

1. Димитрина Евтимова Роджева - Младши експерт АО

 

 

2. Красимира Иванова Драмкинска - Главен специалист

7

ГАБРОВО

1. инж. Савина Илиева Савчева - Главен експерт СПК

 

 

2. инж. Иванка Лазарова Димитрова- Старши експерт СПК

8

ДОБРИЧ

1 . Никола Димов Сърбов - Главен специалист СПК

 

 

2. Славка Павлова Недева - Старши експерт АО

9

КЪРДЖАЛИ

1. Златка Андреева Боюклиева - Главен специалист Архив

 

 

2. Теодора Николова Кючукова - Главен специалист АО

10

КЮСТЕНДИЛ

1. Десислава Стефанова Начева - Главен специалист АО

 

 

2. Здравка Банева Радева - Старши експерт ГД

11

ЛОВЕЧ

1. инж. Венета Георгиева Бешкова - Старши експерт АО

 

 

2. техн. Маргарита Георгиева Цонева - Главен специалист архив

12

МОНТАНА

1. Камелия Тодорова Гълчаноеа - Началник СГКК

 

 

2 Веселин Цветанов Данов - Главен специалист СПК

13

ПАЗАРДЖИК

1. инж. Георги Неделчев Якимов - Старши експерт АО

 

 

2. Любомир Валентинов Стойчев - Главен специалист АО

14

ПЕРНИК

1. Мая Златкова Сергиева - Старши експерт СПК

 

 

2. Мария Костадинова Пенева - Главен специалист АО

 

 

3. Марийка Минтова- Началник СГКК

15

ПЛЕВЕН

1. инж. Валентина Ананиева Стефанова - Началник СГКК

 

 

2. Боряна Стефанова Иванова - Главен експерт СПК

 

 

3. инж. Дамян Петков – Старши експерт ГД

16

ПЛОВДИВ

1. инж.Валери Спасов Кастелов - Главен експерт СПК

 

 

2. инж. Х ристо Стоянов Стайков - Главен експерт АО

 

 

3. инж. Костадин Митков Трампов - Старши експерт АО

 

 

4. инж. Нина Ванова Видолова - Старши експерт АО

 

 

5. инж Димитър Христов Мутафчиев - Старши експерт АО

17

РАЗГРАД

1. Румяна Белчева Димитрова - Главен специалист АО

 

 

2. Христина Савова Добрева - Главен специалист АО

18

РУСЕ

1. Полина Божидарова Ганева - Главен специалист Архив и АО

 

 

2. Нели Цанева Букурова - Главен специалист Архив и АО

19

СИЛИСТРА

1. Недялка Петрова Атанасова - Главен специалист АО

 

 

2. Валя Христова Русева - Главен специалист Архив и АО

20

СЛИВЕН

1. инж. Веска Йорданова КолеваСтарши експерт АО

 

 

2. Ваня Драгиева Маркова - Младши експерт АО

21

СМОЛЯН

1. инж. Ана Иванова Григорова - Главен специалист - АО

 

 

2. Соня Андонова Тодорова - Главен специалист Архив

22

СТАРА ЗАГОРА

1. Стела Николаева Петкова - Главен специалист Архив

 

 

2. Веселка Янкова Иванова - Старши експерт СПК

23

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

1. инж. Светла Димитрова Христова - Старши експерт АО

 

 

2. инж. Иванка Георгиева Ценкова - Старши експерт СПК

 

 

3. инж. Светломира Христова Славова- Началник СГКК

 

 

4. инж. Мая Иванова Харачерева – Главен експерт СПК

 

 

5. инж. Росен Марков Борисов – Старши експерт

 

 

6. инж. Цветомир Пламенов Петров - Старши експерт СПК

 

 

7. инж. Елина Захариева- Специалист

 

 

8. Татяна Димитрова Деянова - Специалист

24

СОФИЯ

1. Маргарита Георгиева Симитчиева - Младши експерт АО

 

 

2. Даниела Димитрова Станева - Специалист АО

 

 

3. Иванка Тошкова Андонова - Специалист АО

25

ТЪРГОВИЩЕ

1. Стоянка Йорданова Радева - Главен специалист СПК

 

 

2. Александър Валериев Алексиев - Главен специалист ГД

26

ХАСКОВО

1. Катя Димова Димитрова - Специалист АО  

 

 

2. Силвия Юлиянова Корчева - Старши специалист Архив и АО

27

ШУМЕН

1. Светлозар Белчев Василев - Началник СГКК

 

 

2. Кипра Тодорова Радославова - Старши експерт АО

28

ЯМБОЛ

1. инж. Петя Желева Георгиева - Старши експерт АО

 

 

2. инж. Галена Борисова Блажева - Копева - Младши експерт АО