Справка за изпълнителите, създаващи кадастрална карта и кадастрални регистри

Версия за печатВерсия за печат

 

 

№ по ред

Заповед за открито производство

Предмет

Изпълнител

e - mail

телефон

 

област БЛАГОЕВГРАД

 

1

№ РД-16-8/

13.09.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Баня,

ЕТ "Интерфейс - Петко Казанлъклиев"

Banja@cadastre.bg

02 872 30 53

897 801 602

    

с. Бачево, с. Годлево,

с. Горно Драглище,

с. Добърско и с. Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград

област ВАРНА 

2

№ РД-16-39/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на землището на с. Кайнарджа, община Кайнарджа,

"Геопрециз-инженеринг" ООД

Konstantinovo@cadastre.bg

 

   

с. Ситово, община Ситово, област Силистра и  

с. Константиново, община Варна, област Варна

3

№ РД-16-50/

15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните териториии, попадащи в землищата на

гр. Вълчи дол и с. Щипско, община Вълчи дол, област Варна

"Инвестиционно проектиране" ЕООД

Valchi_dol@cadastre.bg

054/800 477

0896 790033

 

4

№ РД-16-53/

15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните териториии, попадащи в землищата на с. Бояна, с. Войводино,

с. Генерал Колево, с. Оборище и с. Страхил, община Вълчи дол, област Варна

СД "ГЕОИД-93-КОЛЕВ И СИЕ

Boiana@cadastre.bg

066/804 045

 

5

№ РД-16-52/

15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните териториии, попадащи в землищата на

с. Брестак, с. Звънец,

с. Калоян и с. Метличина, община Вълчи дол, област Варна

Обединение "Гео Чонов - Детект":

-"Гео Чонов" ООД;

-"Геодетект" ЕООД;

-"Поликкад" ООД

Brestak@cadastre.bg

 

 

6

№ РД-16-49/
15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните териториии, попадащи в землищата на

с. Генерал Киселево, с. Радан войвода и с. Червенци, община Вълчи дол, област Варна

"Хидро Мап" ЕООД

Gen_Kiselevo@cadastre.bg

 

7

№ РД-16-51/
15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните териториии, попадащи в землищата на
с. Добротич, с. Есеница,
 с. Искър  и с. Михалич, община Вълчи дол, област Варна

"Сървей груп" ЕOOД

Dobrotich@cadastre.bg

02/8502003

0876 711 961

 

8

№ РД-16-49/
15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Изворник, с. Караманите и
с. Стефан Караджа, община Вълчи дол, област Варна

"Хидро Мап" ЕООД

Izvornik@cadastre.bg

 

9

№ РД-16-46/
15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
гр. Суворово, с. Дръндар и
с. Николаевка, община Суворово, област Варна

"Ленд дета център" ООД

Suvorovo@cadastre.bg

02 928 22 81

 

10

№ РД-16-54/
15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Баново, с. Изгрев,
с. Калиманци, с. Левски,
с. Просечен, с. Чернево, община Суворово, област Варна

"Геопрециз-инженеринг" ООД

Banovo@cadastre.bg

 

област ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

11

№ РД-16-11/

07.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Сухиндол,

"Строител" OOД

Suhidol@cadastre.bg

082/82 60 65

   

с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Коевци,

с. Красно градище, община Сухиндол, област Велико Търново

12

№ РД-16-22/ 25.10.2016 г.

Създаване на КККР на землището на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново

"Pила Инфотех" EООД

Elena@cadastre.bg

888 414 406

 

13

№ РД-16-16/

17.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Дебелец,

"Геотехинженеринг" ООД

Debelec@cadastre.bg

02/962 51 67

882 313 772

  

с. Самоводене и с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново

14

№ РД-16-33/ 01.11.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Страхилово и

"Строител" OOД

Strahilovo@cadastre.bg

082/82 60 65

  

с. Обединение, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

15

№ РД-16-12/

14.10.2016 г.

Създаване на КККР на землището на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново

"Сървей груп" ЕOOД

GOriahovica@cadastre.bg

02/8502003

876 711 961

 

област ВИДИН 

16

№ РД-16-14/

17.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Белоградчик,

"Геопланпроект" ЕАД

Belogradchik@cadastre.bg

02/955 75 58

878 992 192

    

с. Антимово, с. Кутово,

с. Покрайна, община Видин, област Видин, с. Бързия – 2 част, община Берковица, 

с. Николово, община Монтана, област Монтана

17

№ РД-16-14/

17.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Белоградчик,

"Геопланпроект" ЕАД

Antimovo@cadastre.bg

02/955 75 58

878 992 192

    

с. Антимово, с. Кутово,

с. Покрайна, община Видин, област Видин, с. Бързия – 2 част, община Берковица, 

с. Николово, община Монтана, област Монтана

18

№ РД-16-38/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Грамада, община Грамада и с. Чупрене, община Чупрене, област Видин

"Геопрециз-инженеринг" ООД

Gramada@cadastre.bg

 

19

№ РД-16-38/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Грамада, община Грамада и с. Чупрене, община Чупрене, област Видин

"Геопрециз-инженеринг" ООД

Chuprene@cadastre.bg

 

област ВРАЦА 

20

№ РД-16-13/

14.10.2016 г.

Създаване на КККР на землището на гр. Мездра, община Мездра, област Враца

"Pила Инфотех" EООД

Mezdra@cadastre.bg

888 414 406

 

21

№ РД-16-45/
15.12.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Брусен,
с. Дърманци, с. Крета,
с. Моравица, с. Ребърково,
с. Руска Бела и с. Типченица, община Мездра, област Враца

"Геомера М+Р" ЕООД

Brusen@cadastre.bg

 

22

№ РД-16-44/
15.12.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Елисейна,
с. Зверино, с. Злидол,
с. Игнатица, с. Лютиброд,
с. Лютидол, с. Оселна,
с. Очиндол,  община Мездра, област Враца

"Инвестиционно проектиране" ЕООД

Eliseina@cadastre.bg

054/800 477

0896 790033

 

област ГАБРОВО 

23

№ РД-16-10/ 04.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Боженците,

"Инвестиционно проектиране" ЕООД

Bojencite@cadastre.bg

054/800 477

896 790 033

   

с. Кметовци, с. Донино,

с. Поповци и с. Лесичарка, община Габрово, област Габрово

24

№ РД-16-26/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Млечево,

"Геотехинженеринг" ООД

Mlechevo@cadastre.bg

02/962 51 67

882 313 772

   

с. Столът, с. Стоките и

с. Кръвеник, община Севлиево, област

25

№ РД-16-30/ 31.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Станчов хан и с. Белица, община Трявна, област Габрово

СД "ГЕОИД-93-КОЛЕВ И СИЕ"

StanchovHan@cadastre.bg

066/804 045

 

област КЮСТЕНДИЛ 

26

№ РД-16-6/

10.09.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Богослов,

"Ленд дета център" ООД

Bogoslov@cadastre.bg

02 928 22 81

    

с. Грамаждано, с. Жиленци и

с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил

 

27

№ РД-16-5/

10.09.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Вратца,

КА "Аргус" ООД

Vratca@cadastre.bg

 

888 315 964

02 920 04 69 f.

    

с. Гърляно, с. Гюешево,

с. Каменичка Скакавица,

с. Ново село и с. Раненци, община Кюстендил, област Кюстендил

област КЪРДЖАЛИ 

28

№ РД-16-19/ 20.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Момчилград, община Момчилград,

КА "Аргус" ООД

Momchilgrad@cadastre.bg

888 315 964

 

02 920 04 69 f.

с. Черноочене,  с. Каблешково,

с. Пряпорец и с. Среднево, община Черноочене, област Кърджали и гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив

29

№ РД-16-19/ 20.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Момчилград, община Момчилград,

КА "Аргус" ООД

Chernoochene@cadastre.bg

888 315 964

 

02 920 04 69 f.

с. Черноочене,  с. Каблешково,

с. Пряпорец и с. Среднево, община Черноочене, област Кърджали и гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив

област ЛОВЕЧ 

30

№ РД-16-29/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Бежаново,

"Геотехинженеринг" ООД

Bejanovo@cadastre.bg

02/962 51 67

 

882 313 772

с. Беленци, с. Карлуково,

с. Петревене и с. Ъглен, община Луковит, област Ловеч

31

№ РД-16-41/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Дъбен,

"Инвестиционно проектиране" ЕООД

Daben@cadastre.bg

054/800 477

 

896 790 033

с. Дерманци, с. Тодоричене,

с. Торос, с. Пещерна и

с. Румянцево, община Луковит, област Ловеч

32

№ РД-16-34/ 01.11.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Български извор, с. Бабинци, с. Галата,

ДЗЗД "ГеоБГ":

Bulg_izvor@cadastre.bg

034 40 55 66

 

034 40 55 56

с. Глогово, с. Гложене,

-„Геонженеринг" ООД;

с. Голям извор, с. Градежница и с. Малка Желязна, община Тетевен, област Ловеч

- "Зенит-гео" ЕООД

33

№ РД-16-42/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на землището на гр. Ябланица, община Ябланица, област Ловеч

ДЗЗД "Геопроекти":

Jablanica@cadastre.bg

034 40 55 77

 

034 40 55 56

 

- ЕТ „Геонженеринг-Николай Киров“; 

-„ГЕОБИБ“ ООД; 

-„Пазарджишки териториален кадастър“ ЕООД

34

№ РД-16-28/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Батулци, с.Брестница, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. Дъбравата, с. Златна Панега, с. Малък извор и с. Орешене, община Ябланица, област Ловеч

"Геотехинженеринг" ООД

Batulci@cadastre.bg

02/962 51 67

882 313 772

 
 

област МОНТАНА 

35

№ РД-16-15/

17.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Белоградчик,

"Геопланпроект" ЕАД

Barzia@cadastre.bg

02/955 75 58

878 992 192

с. Антимово, с. Кутово,

с. Покрайна, община Видин, област Видин, с. Бързия – 2 част, община Берковица, 

с. Николово, община Монтана, област Монтана

36

№ РД-16-15/17.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Белоградчик,

"Геопланпроект" ЕАД

Nikolovo@cadastre.bg

02/955 75 58

878 992 192

    

с. Антимово, с. Кутово,

с. Покрайна, община Видин, област Видин, с. Бързия – 2 част, община Берковица, 

с. Николово, община Монтана, област Монтана

37

№ РД-16-32/ 01.11.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Бойчиновци, община Бойчиновци,

"Геохайд" ООД

Boichinovci@cadastre.bg

888 716 460

  

с. Боровци и с. Замфирово, община Берковица, област Монтана

38

№ РД-16-32/ 01.11.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Бойчиновци, община Бойчиновци,

"Геохайд" ООД

Borovci@cadastre.bg

888 716 460

  

с. Боровци и с. Замфирово, община Берковица, област Монтана

област ПАЗАРДЖИК 

39

№ РД-16-18/

17.10.2016 г.

Създаване на КККР на землището на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик

ДЗЗД "Геопроекти":

Velingrad@cadastre.bg

034 40 55 77

034 40 55 56

    

- ЕТ „Геонженеринг-Николай Киров“; 

-„ГЕОБИБ“ ООД; 

-„Пазарджишки териториален кадастър“ ЕООД

40

№ РД-16-17/

17.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Нова махала, с. Фотиново, община Батак,

ДЗЗД "ГеоБГ":

Nova_mahala@cadastre.bg

034 40 55 66

034 40 55 56

   

гр. Костандово, общ. Ракитово, с. Капитан Димитриево,

-„Геонженеринг" ООД;

с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик

- "Зенит-гео" ЕООД

41

№ РД-16-17/

17.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Нова махала, с. Фотиново, община Батак,

ДЗЗД "ГеоБГ":

Kostandovo@cadastre.bg

034 40 55 66

034 40 55 56

   

гр. Костандово, общ. Ракитово, с. Капитан Димитриево,

-„Геонженеринг" ООД;

с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик

- "Зенит-гео" ЕООД

42

№ РД-16-17/

17.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Нова махала, с. Фотиново, община Батак,

ДЗЗД "ГеоБГ":

KDimitrievo@cadastre.bg

034 40 55 66

034 40 55 56

   

гр. Костандово, общ. Ракитово, с. Капитан Димитриево,

-„Геонженеринг" ООД;

с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик

- "Зенит-гео" ЕООД

област ПЕРНИК 

43

№ РД-16-7/

10.09.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Трън,

"Геотехинженеринг" ООД

Tran@cadastre.bg

02/962 51 67

882 313 772

     

с. Вукан, с. Горочевци,

с. Мрамор, с. Студен извор,

с. Видрар, с. Докьовци и

с. Лева река, община Трън, област Перник

44

№ РД-16-47/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Бабица,
с. Бегуновци, с. Брезнишки извор, с. Велковци,
с. Видрица, с. Гигинци,
с. Режанци и с. Садовик, община Брезник, област Перник

"Ленд дета център" ООД

Babica@cadastre.bg

02 928 22 81

 

област ПЛЕВЕН 

45

№ РД-16-43/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен

"Гео 2000" ООД

Kneja@cadastre.bg

 

46

№ РД-16-24/ 25.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен

"Джи М Инженеринг" ООД

Dolni_Dabnik@cadastre.bg

 

 
 

47

№ РД-16-31/ 01.11.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Градина,

ЕТ "Румен - Георгиев Глобал гео" 

Gradina@cadastre.bg

0888 55 36 19

   

с. Крушовица, с. Бъркач,

с. Петърница и с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен

област ПЛОВДИВ 

48

№ РД-16-20/ 20.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на

КА "Аргус" ООД

Perustica@cadastre.bg

888 315 964

02 920 04 69 f.

    

гр. Момчилград, община Момчилград, с. Черноочене,

с. Каблешково, с. Пряпорец и

с. Среднево, община Черноочене, област Кърджали и гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив

област СИЛИСТРА 

49

№ РД-16-40/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на  землищата на с. Кайнарджа, община Кайнарджа,

"Геопрециз-инженеринг" ООД

Kainarja@cadastre.bg

 

с. Ситово, община Ситово, област Силистра и  

с. Константиново, община Варна, област Варна

50

№ РД-16-40/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на  землищата на с. Кайнарджа, община Кайнарджа,

"Геопрециз-инженеринг" ООД

Sitovo@cadastre.bg

 

с. Ситово, община Ситово, област Силистра и  

с. Константиново, община Варна, област Варна

област СЛИВЕН 

51

№ РД-16-36/

Създаване на КККР землищата на с. Научене, община Нова Загора, с. Тича, община Котел, област Сливен, гр. Неделино, община Неделино,

"Pила Инфотех" EООД

Nauchene@cadastre.bg

888 414 406

  

02.11.2016 г.

с. Грохотно, община Девин и с. Забърдо, община Чепеларе, област Смолян

52

№ РД-16-36/

Създаване на КККР землищата на с. Научене, община Нова Загора, с. Тича, община Котел, област Сливен, гр. Неделино, община Неделино,

"Pила Инфотех" EООД

Ticha@cadastre.bg

888 414 406

  

02.11.2016 г.

с. Грохотно, община Девин и с. Забърдо, община Чепеларе, област Смолян

област СМОЛЯН 

53

№ РД-16-35/

Създаване на КККР землищата на с. Научене, община Нова Загора, с. Тича, община Котел, област Сливен, гр. Неделино, община Неделино,

"Pила Инфотех" EООД

Nedelino@cadastre.bg

888 414 406

   

02.11.2016 г.

с. Грохотно, община Девин и 

 

с. Забърдо, община Чепеларе, област Смолян

54

№ РД-16-35/

Създаване на КККР землищата на с. Научене, община Нова Загора, с. Тича, община Котел, област Сливен, гр. Неделино, община Неделино, с. Грохотно, община Девин и с. Забърдо, община Чепеларе, област Смолян

"Pила Инфотех" EООД

Grohotno@cadastre.bg

888 414 406

  

02.11.2016 г.

55

№ РД-16-35/

02.11.2016 г.

Създаване на КККР землищата на с. Научене, община Нова Загора, с. Тича, община Котел, област Сливен, гр. Неделино, община Неделино, с. Грохотно, община Девин и с. Забърдо, община Чепеларе, област Смолян

"Pила Инфотех" EООД

Zabardo@cadastre.bg

888 414 406

 

област СОФИЯ 

56

№ РД-16-27/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Долна Василица, с. Горна Василица, с. Костенец, с. Очуша,

"Геотехинженеринг" ООД

Dolna_Vasilica@cadastre.bg

02/962 51 67

882 313 772

  

с. Подгорие, с. Пчелин, община Костенец, област София

57

№ РД-16-38/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

"ГБС-ИМОТИ" АД

Gorni_Okol@cadastre.bg

 

с. Горни Окол, с. Гуцал,

с. Долни Окол, с. Марица и

с. Широки дол, община Самоков, област София

58

№ РД-16-23/ 25.10.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираната територия, попадаща в землището на

"Джи М Инженеринг" ООД

Slivnica@cadastre.bg

 

гр. Сливница, община Сливница, област София

59

№ РД-16-25/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

"МАПЕКС" АД

Aldomirovci@cadastre.bg

02/917 19 71

f. 02/917 19 79

  

с. Алдомировци и с. Извор, община Сливница, област София

60

№ РД-16-21/ 21.10.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

ЕТ "МИЛД-МИЛЕН ДИМИЕВ"

Bratushkovo@cadastre.bg

02/8502003

     

с. Братушково, с. Бърложница, с. Гургулят, с. Гълъбовци,

с. Драготинци, с. Пищане,

. Повалиръж, с. Радуловци и

с. Ракита, община Сливница, област София

61

№ РД-16-48/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните териториии, попадащи в землищата на
гр. Пирдоп и с. Душанци, община Пирдоп, област София

КА "Аргус" ООД

Pirdop@cadastre.bg

0888 315 964

02 920 04 69 f.

 

62

№ РД-16-55/
15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землището на
гр. Златица, община Златица, област София

ДЗЗД "ГеоБГ":

-„Геонженеринг" ООД;

- "Зенит-гео" ЕООД

Zlatica@cadastre.bg

034 40 55 66

034 40 55 56

 

63

№ РД-16-55/
15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Челопеч, община Челопеч и с. Антон, община Антон, област София

ДЗЗД "ГеоБГ":

-„Геонженеринг" ООД;

- "Зенит-гео" ЕООД

Chelopech@cadastre.bg

034 40 55 66

034 40 55 56

 

64

№ РД-16-55/
15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Челопеч, община Челопеч и с. Антон, община Антон, област София

ДЗЗД "ГеоБГ":

-„Геонженеринг" ООД;

- "Зенит-гео" ЕООД

Anton@cadastre.bg

034 40 55 66

034 40 55 56

 

област СТАРА ЗАГОРА 

65

№ РД-16-9/ 04.10.2016 г.

Създаване на КККР на землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора

"Инвестиционно проектиране" ЕООД

Chirpan@cadastre.bg

054/800 477

896 790 033