Справка за изпълнителите, създаващи кадастрална карта и кадастрални регистри

Версия за печатВерсия за печат

№ по ред

Заповед за открито производство

Предмет на договора

Изпълнител

e - mail

телефон

област БУРГАС

1

№ РД-16-8/
20.07.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на гр. Българово, с. Братово, с. Брястовец, с. Драганово, с. Изворище, с. Миролюбово, с. Равнец, с. Рудник (вкл. с. Черно море), общ. Бургас, обл. Бургас

ЕТ "СКГ - Илиян Тодоров"

Balgarovo@ cadastre.bg

0431 62621

2

№ РД-16-15/
01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на с. Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна, общ. Приморско, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Равна гора, общ. Созопол, обл. Бургас; с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна

"Игео" ООД

NovoPanicharevo@ cadastre.bg

 

 

0886 276917

3

№ РД-16-15/
01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на с. Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна, общ. Приморско, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Равна гора, общ. Созопол, обл. Бургас; с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна

"Игео" ООД

Varschilo@ cadastre.bg

0886 276917

област ВАРНА

4

 

 

№ РД-16-39/ 09.11.2016 г.

Създаване на КК

КР на землището на с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа,
с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра и  с. Константиново, общ. Варна, обл. Варна

"Геопрециз-инженеринг" ООД

Konstantimovo@cadastre.bg

02 8669153

5

№ РД-16-50/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на гр. Вълчи дол и с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна

"Инвестиционно проектиране" ЕООД

Valchi_dol@cadastre.bg

054 80 04 47
0896 79 00 33

6

№ РД-16-53/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Бояна, с. Войводино, с. Генерал Колево, с. Оборище и с. Страхил, общ. Вълчи дол, обл. Варна

СД "Геоид-93-Колев и сие"

Boiana@cadastre.bg

066 80 40 45

7

№ РД-16-52/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Брестак, с. Звънец, с. Калоян и с. Метличина, общ. Вълчи дол, обл. Варна

Обединение "Гео Чонов - Детект":

-"Гео Чонов" ООД;

-"Геодетект" ЕООД;

-"Поликад" ЕООД

Brestak@cadastre.bg

082 888170

8

№ РД-16-49/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Генерал Киселово, с. Радан войвода и с. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна

"Хидро Мап" ЕООД

Gen_Kiselevo@cadastre.bg

052 606994

9

 

№ РД-16-51/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Добротич, с. Есеница, с. Искър  и с. Михалич, общ. Вълчи дол, обл. Варна

"Сървей груп" ЕOOД

Dobrotich@cadastre.bg

02 8502003
0876 71 19 61

10

№ РД-16-49/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Изворник, с. Караманите и с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл.  Варна

"Хидро Мап" ЕООД

Izvornik@cadastre.bg

052 606994

11

№ РД-16-46/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на гр. Суворово, с. Дръндар и с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна

"Ленд Дейта център" ООД

Suvorovo@cadastre.bg

02 9282281

12

№ РД-16-54/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Баново, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Левски, с. Просечен, с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна

"Геопрециз-Инженеринг" ООД

Banovo@cadastre.bg

02 8669153

13

№ РД-16-14/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на с. Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна, общ. Приморско, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Равна гора, общ. Созопол, обл. Бургас; с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна

"Игео" ООД

Kamenar@ cadastre.bg

0886 276917

14

№ РД-16-14/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на с. Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна, общ. Приморско, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Равна гора, общ. Созопол, обл. Бургас; с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна

"Игео" ООД

Razdelna@ cadastre.bg

0886 276917

15

№ РД-16-14/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на с. Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна, общ. Приморско, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Равна гора, общ. Созопол, обл. Бургас; с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна

"Игео" ООД

Gospodinovo@ cadastre.bg

0886 276917

област ВЕЛИКО ТЪРНОВО

16

№ РД-16-22/ 25.10.2016 г.

Създаване на КККР на землището на гр. Елена, общ. Елена, обл. Велико Търново

"Pила Инфотех" EООД

Elena@cadastre.bg

0888 414406

17

№ РД-16-16/
17.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Дебелец,
с. Самоводене и с. Ресен, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

"Геотехинженеринг" ООД

Debelec@cadastre.bg

02 9625167
0882 313772

 

 

 

 

 

 

18

№ РД-16-12/
14.10.2016 г.

Създаване на КККР на землището на гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново

"Сървей груп" ЕOOД

GOriahovica@cadastre.bg

02 8502003
0876 71 19 61

област ВРАЦА

19

№ РД-16-44/
15.12.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Елисейна,
с. Зверино, с. Злидол,
с. Игнатица, с. Лютиброд,
с. Лютидол, с. Оселна,
с. Очиндол,  общ. Мездра, обл. Враца

"Инвестиционно проектиране" ЕООД

Eliseina@cadastre.bg

054 800477
0496 790033

 

 

 

 

област ГАБРОВО

20

№ РД-16-10/ 04.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Боженците,
с. Кметовци, с. Донино,
с. Поповци и с. Лесичарка, общ. Габрово, обл. Габрово

"Инвестиционно проектиране" ЕООД

 

Bojencite@cadastre.bg

054 800477

0496 790033

21

№ РД-16-26/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Млечево,
с. Столът, с. Стоките и
с. Кръвеник, общ.Севлиево, обл. Габрово

"Геотехинженеринг" ООД

Mlechevo@cadastre.bg

02 9625167
0882 31 37 72

област КЮСТЕНДИЛ

22

№ РД-16-6/
10.09.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Богослов,
с. Грамаждано, с. Жиленци и
с. Слокощица, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил 

"Ленд Дейта център" ООД

 

 

 

Bogoslov@cadastre.bg

02 928 22 81

23

№ РД-16-5/
10.09.2016 г. 

Създаване на КККР на землищата на с. Вратца,
с. Гърляно, с. Гюешево,
с. Каменичка Скакавица,
с. Ново село и с. Раненци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил 

„Консултантска агенция Аргус" ООД

 

 

Vratca@cadastre.bg

 

 

 

0888 315 964

02 920 04 69

област КЪРДЖАЛИ

24

№ РД-16-19/ 20.10.2016 г. 

Създаване на КККР на землищата на гр. Момчилград, общ. Момчилград,
с. Черноочене,  с. Каблешково,
с. Пряпорец и с. Среднево, общ. Черноочене, обл. Кърджали и гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдив

„Консултантска агенция Аргус" ООД

Momchilgrad@cadastre.bg

0888 315 964

02 920 04 69

25

№ РД-16-19/ 20.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Момчилград, общ. Момчилград,

с. Черноочене,  с. Каблешково,

с. Пряпорец и с. Среднево, общ. Черноочене, обл. Кърджали и гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдив

„Консултантска агенция Аргус" ООД

Chernoochene@cadastre.bg

0888 315 964

02 920 04 69

област ЛОВЕЧ

26

№ РД-16-29/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Бежаново,
с. Беленци, с. Карлуково,
с. Петревене и с. Ъглен, общ. Луковит, обл. Ловеч

"Геотехинженеринг" ООД

Bejanovo@cadastre.bg

02 9625167
0882 313772

27

№ РД-16-41/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Дъбен,
с. Дерманци, с. Тодоричене,
с. Торос, с. Пещерна и
с. Румянцево, общ. Луковит, обл. Ловеч

"Инвестиционно проектиране" ЕООД

Daben@cadastre.bg

054 800477
0896 79 00 33

28

№ РД-16-34/ 01.11.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Български извор, с. Бабинци, с. Галата,
с. Глогово, с. Гложене,
с. Голям извор, с. Градежница и с. Малка Желязна, общ. Тетевен, обл. Ловеч

ДЗЗД "ГеоБГ":

-„Геонженеринг" ООД;

- "Зенит-гео" ЕООД 

Bulg_izvor@cadastre.bg

034 405566
034 405556

29

№ РД-16-42/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица, обл. Ловеч

ДЗЗД "Геопроекти":

- ЕТ „Геонженеринг-Николай Киров“;

-„ГЕОБИБ“ ООД;

-„Пазарджишки териториален кадастър“ ЕООД

Jablanica@cadastre.bg

034 405577
034 405556

30

№ РД-16-28/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Батулци, с.Брестница, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. Дъбравата, с. Златна Панега, с. Малък извор и с. Орешене, общ. Ябланица, обл. Ловеч

"Геотехинженеринг" ООД

Batulci@cadastre.bg

02 9625167
0882 31 37 72

област ПАЗАРДЖИК

31

№ РД-16-18/
17.10.2016 г.

Създаване на КККР на землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

ДЗЗД "Геопроекти":

- ЕТ „Геонженеринг-Николай Киров“;

-„ГЕОБИБ“ ООД;

-„Пазарджишки териториален кадастър“ ЕООД

Velingrad@cadastre.bg

034 405577
034 405556

32

№ РД-16-17/
17.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Нова махала, с. Фотиново, общ. Батак,
гр. Костандово, общ. Ракитово, с. Капитан Димитриево,
с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик

ДЗЗД "ГеоБГ":

-„Геонженеринг" ООД;

- "Зенит-гео" ЕООД

Nova_mahala@cadastre.bg

034 405566
034 405556

33

№ РД-16-17/
17.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Нова махала, с. Фотиново, общ. Батак,
гр. Костандово, общ. Ракитово, с. Капитан Димитриево, с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик

ДЗЗД "ГеоБГ":

-„Геонженеринг" ООД;

- "Зенит-гео" ЕООД

Kostandovo@cadastre.bg

034 405566
034 405556

34

№ РД-16-17/
17.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Нова махала, с. Фотиново, общ. Батак,
гр. Костандово, общ. Ракитово, с. Капитан Димитриево, с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик

ДЗЗД "ГеоБГ":

-„Геонженеринг" ООД;

- "Зенит-гео" ЕООД

KDimitrievo@cadastre.bg

034 405566
034 405556

35

№ РД-16-11/
26.07.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб.  територии, попадащи в землищата на с. Априлци, с. Гелеменово, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Сбор, с. Тополи дол, с. Цар Асен и с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

"Консултантска агенция Модекс" ЕООД, подизпълнител: "Кохаб" ЕООД

Apriltsi@ cadastre.bg

 

36

№ РД-16-16/

10.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково, с. Дебръщица, с. Драгор, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Паталеница, с. Црънча и с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

ДЗЗД "ГеоБг":

"Геоинженеринг" ООД;

"Зенит Гео" ЕООД

AlekoKonstantinovo@ cadastre.bg

034 405566

034 405556

37

№ РД-16-17/

10.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб.  територии, попадащи в землищата на с. Главиница, с. Говедаре, с. Добровница, с. Мало Конаре, с. Мирянци, с. Огняново, с. Синитово и с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

ДЗЗД "Геопроекти":

ЕТ "Геоинженеринг - Николай Киров";

"Геобиб" ООД;

"Пазарджишки териториален кадастър" ЕООД

Glavinitsa@ cadastre.bg

034 405577

034 405556

област ПЕРНИК

38

№ РД-16-7/
10.09.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Трън,
с. Вукан, с. Горочевци,
с. Мрамор, с. Студен извор,
с. Видрар, с. Докьовци и
с. Лева река, общ. Трън, обл. Перник

"Геотехинженеринг" ООД

Tran@cadastre.bg

02 9625167
0882 31 37 72

39

№ РД-16-47/

15.12.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Бабица,
с. Бегуновци, с. Брезнишки извор, с. Велковци,
с. Видрица, с. Гигинци,
с. Режанци и с. Садовик, общ. Брезник, обл. Перник

"Ленд Дейта център" ООД

Babica@cadastre.bg

02 9282281

област ПЛЕВЕН

40

№ РД-16-43/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на землището на гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен

"Гео 2000" ООД

Kneja@cadastre.bg

 

41

№ РД-16-24/ 25.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен

"Джи М Инженеринг" ООД

 

Dolni_Dabnik@cadastre.bg

0888 630363

42

№ РД-16-18/ 16.08.2016 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб.  територии, попадащи в землищата на гр. Славяново, с. Бръшляница, с. Коиловци и с. Мечка, общ. Плевен, обл. Плевен

"Глобал Гео" ЕООД

Slavyanovo@cadastre.bg

0888 553619

43

№ РД-16-6/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб.  територии, попадащи в землищата на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Търнене и с. Ясен, общ. Плевен, обл. Плевен

"Каруел" ООД

Beglej@cadastre.bg

032 626632

44

№ РД-16-13/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на с. Буковлък, с. Върбица, с. Гривица, с. Опанец, с. Пелишат, с. Радишево и с. Тученица, общ. Плевен, обл. Плевен

ГД "Пирин Гео":

"Родон" ЕООД;

"Янки" ООД

Bukovlak@cadastre.bg

073 83 15 67

област ПЛОВДИВ

45

№ РД-16-20/ 20.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на
гр. Момчилград, общ. Момчилград, с. Черноочене,
с. Каблешково, с. Пряпорец и
с. Среднево, общ. Черноочене, обл. Кърджали и
гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдив

„Консултантска агенция Аргус" ООД

 

Perustica@cadastre.bg

0888 31 59 64
02 9200469

46

№ РД-16-7/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на с. Белащица, с. Браниполе, с. Брестник, с. Дедово, с. Извор, с. Крумово, с. Храбрино и с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Belashtitsa@cadastre.bg

0888 31 59 64
02 9200469

47

№ РД-16-12/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб.  територии, попадащи в землищата на с. Бойково, с. Брестовица, с. Златитрап, с. Кадиево, с. Лилково, с. Оризари, с. Ситово,

с. Скобелево, с. Устина, с. Цалапица и с. Чурен, общ. Родопи, обл. Пловдив

"Сървей груп" ЕООД

Boikovo@cadastre.bg

02 8502003
0876 71 19 61

област СИЛИСТРА

48

№ РД-16-40/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на  землищата на с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра и с. Константиново, общ. Варна, обл. Варна

"Геопрециз-Инженеринг" ООД

 

Kainarja@cadastre.bg

02 8669153

49

№ РД-16-40/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на  землищата на с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа, с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра и с. Константиново, общ. Варна, обл. Варна

"Геопрециз-Инженеринг" ООД

 

Sitovo@cadastre.bg

02 8669153

област СЛИВЕН

50

№ РД-16-36/
02.11.2016 г.

Създаване на КККР землищата на с. Научене, общ.Нова Загора, с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен, гр. Неделино, общ.Неделино, с. Грохотно, общ. Девин и с. Забърдо, общ. Чепеларе, обл. Смолян

"Pила Инфотех" EООД

 

Nauchene@cadastre.bg

0888 41 44 06

51

№ РД-16-36/
02.11.2016 г.

Създаване на КККР землищата на с. Научене, общ.Нова Загора, с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен, гр. Неделино, общ. Неделино, с. Грохотно, общ. Девин и с. Забърдо, общ. Чепеларе, обл. Смолян

"Pила Инфотех" EООД

 

Ticha@cadastre.bg

0888 41 44 06

област СМОЛЯН

52

№ РД-16-35/
02.11.2016 г.

Създаване на КККР землищата на с. Научене, общ. Нова Загора, с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен, гр. Неделино, общ. Неделино, с. Грохотно, общ. Девин и с. Забърдо, общ. Чепеларе, обл. Смолян

"Pила Инфотех" EООД

 

Nedelino@cadastre.bg

0888 41 44 06

53

№ РД-16-35/
02.11.2016 г.

Създаване на КККР землищата на с. Научене, общ. Нова Загора, с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен, гр. Неделино, общ. Неделино, с. Грохотно, общ. Девин и с. Забърдо, общ. Чепеларе, обл. Смолян

"Pила Инфотех" EООД

 

Grohotno@cadastre.bg

0888 41 44 06

54

№ РД-16-35/
02.11.2016 г.

Създаване на КККР землищата на с. Научене, общ. Нова Загора, с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен, гр. Неделино, общ. Неделино, с. Грохотно, общ. Девин и с. Забърдо, общ. Чепеларе, обл. Смолян

"Pила Инфотех" EООД

 

Zabardo@cadastre.bg

0888 41 44 06

област СОФИЯ

55

№ РД-16-27/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Долна Василица, с. Горна Василица, с. Костенец, с. Очуша,
с. Подгорие, с. Пчелин, общ
. Костенец, обл. София

"Геотехинженеринг" ООД

Dolna_Vasilica@cadastre.bg

02 9625167
0882 31 37 72

56

№ РД-16-19/ 09.10.2017 г.

Създаване КККР на землището на с. Чавдар, общ. Чавдар, обл. София

"Геомап" ЕООД

Chavdar@cadastre.bg

0878 85 26 00

57

№ РД-16-37/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Горни Окол, с. Гуцал, с. Долни Окол, с. Марица и с. Широки дол, общ. Самоков, обл. София

"ГБС-Имоти" АД

Gorni_Okol@cadastre.bg

02 9151831

58

№ РД-16-9/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, общ. Самоков, обл. София

"ГБС-Имоти" АД

Alino@cadastre.bg

02 9151831

59

№ РД-16-10/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Белчин, с. Клисура, с. Продановци, с. Райово и с. Рельово, общ. Самоков, обл. София

"ГБС-Имоти" АД

Belchin@cadastre.bg

02 9151831

60

№ РД-16-23/ 25.10.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територия, попадаща в землището на гр. Сливница, общ. Сливница, обл. София

"Джи М Инженеринг" ООД

Slivnica@cadastre.bg

0888 630363

61

№ РД-16-25/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Алдомировци и с. Извор, общ. Сливница, обл. София

"Мапекс" АД

Aldomirovci@cadastre.bg

02 9171971
02 9171979

62

№ РД-16-21/ 21.10.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Братушково, с. Бърложница, с. Гургулят, с. Гълъбовци, с. Драготинци, с. Пищане, с. Повалиръж, с. Радуловци и с. Ракита, общ. Сливница, обл. София

ЕТ "Милд-Милен Димиев"

Bratushkovo@cadastre.bg

02 8502003

63

№ РД-16-48/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на гр. Пирдоп и с. Душанци, общ. Пирдоп, обл. София

„Консултантска агенция Аргус" ООД

Pirdop@cadastre.bg

0898 31 59 64
02 9200469

64

№ РД-16-55/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землището на гр. Златица, общ. Златица, обл. София

ДЗЗД "ГеоБГ":

-„Геонженеринг" ООД;

- "Зенит-гео" ЕООД

Zlatica@cadastre.bg

034 405566
034 405556

65

№ РД-16-55/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Челопеч, общ. Челопеч и с. Антон, общ. Антон, обл. София

ДЗЗД "ГеоБГ":

-„Геонженеринг" ООД;

- "Зенит-гео" ЕООД

Chelopech@cadastre.bg

034 405566
034 405556

66

№ РД-16-55/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Челопеч, общ. Челопеч и с. Антон, общ. Антон, обл. София

ДЗЗД "ГеоБГ":

-„Геонженеринг" ООД;

- "Зенит-гео" ЕООД

Anton@cadastre.bg

034 405566
034 405556

67

№ РД-16-6/

30.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долна баня и с. Свети Спас, община Долна баня, област София

ЕТ "Кирил Данаилов - топ - гео"

DolnaBanya@cadastre.bg

02 9175637

68

№ РД-18-5/

30.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Гурмазово (вкл. общински център гр. Божурище), с. Пожарево, с. Пролеша и с. Росоман, община Божурище, област София

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Gurmazovo@cadastre.bg

0888 31 59 64

02 9200469

69

№ РД-16-4/

23.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково и с. Храбърско, община Божурище, област София

"Сървей груп" ЕООД

Delyan@cadastre.bg

02 8502003

0876 71 19 61

област СТАРА ЗАГОРА

70

№ РД-16-9/ 04.10.2016 г.

Създаване на КККР на землището на гр. Чирпан, общ. Чирпан, обл. Стара Загора

"Инвестиционно проектиране" ЕООД

Chirpan@cadastre.bg

054 800477
0896 79 00 33