Справка за изпълнителите, създаващи кадастрална карта и кадастрални регистри

Версия за печатВерсия за печат

№ по ред

Заповед за открито производство

Предмет на договора

Изпълнител

e - mail

телефон

област БУРГАС

1

№ РД-16-8/
20.07.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на гр. Българово, с. Братово, с. Брястовец, с. Драганово, с. Изворище, с. Миролюбово, с. Равнец, с. Рудник (вкл. с. Черно море), общ. Бургас, обл. Бургас

ЕТ "СКГ - Илиян Тодоров"

Balgarovo@ cadastre.bg

0431 62621

2

№ РД-16-15/
01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на с. Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна, общ. Приморско, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Равна гора, общ. Созопол, обл. Бургас; с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна

"Игео" ООД           

NovoPanicharevo@ cadastre.bg

 

 

0886 276917

3

№ РД-16-15/
01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на с. Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна, общ. Приморско, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Равна гора, общ. Созопол, обл. Бургас; с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна

"Игео" ООД           

Varschilo@ cadastre.bg

0886 276917

област ВАРНА

4

№ РД-16-49/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Генерал Киселово, с. Радан войвода и с. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна

"Хидро Мап" ЕООД

Gen_Kiselevo@cadastre.bg

052 606994

5

№ РД-16-49/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Изворник, с. Караманите и с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл.  Варна

"Хидро Мап" ЕООД

Izvornik@cadastre.bg

052 606994

6

№ РД-16-54/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Баново, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Левски, с. Просечен, с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна

"Геопрециз-Инженеринг" ООД

Banovo@cadastre.bg

02 8669153

7

№ РД-16-14/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на с. Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна, общ. Приморско, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Равна гора, общ. Созопол, обл. Бургас; с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна

"Игео" ООД

Kamenar@ cadastre.bg

0886 276917

8

№ РД-16-14/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на с. Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна, общ. Приморско, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Равна гора, общ. Созопол, обл. Бургас; с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна

"Игео" ООД

Razdelna@ cadastre.bg

0886 276917

9

№ РД-16-14/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на с. Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна, общ. Приморско, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Равна гора, общ. Созопол, обл. Бургас; с. Каменар, общ. Варна, с. Разделна, общ. Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, общ. Бяла, обл. Варна

"Игео" ООД

Gospodinovo@ cadastre.bg

0886 276917

област ВЕЛИКО ТЪРНОВО

10

№ РД-16-16/
17.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Дебелец,
с. Самоводене и с. Ресен, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

"Геотехинженеринг" ООД

Debelec@cadastre.bg

02 9625167
0882 313772

област ГАБРОВО

11

№ РД-16-26/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Млечево,
с. Столът, с. Стоките и
с. Кръвеник, общ.Севлиево, обл. Габрово

"Геотехинженеринг" ООД

Mlechevo@cadastre.bg

02 9625167
0882 31 37 72

област КЪРДЖАЛИ

12

№ РД-16-19/ 20.10.2016 г. 

Създаване на КККР на землищата на гр. Момчилград, общ. Момчилград,
с. Черноочене,  с. Каблешково,
с. Пряпорец и с. Среднево, общ. Черноочене, обл. Кърджали и гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдив

„Консултантска агенция Аргус" ООД

Momchilgrad@cadastre.bg

0888 315 964

02 920 04 69

13

№ РД-16-19/ 20.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Момчилград, общ. Момчилград,

с. Черноочене,  с. Каблешково,

с. Пряпорец и с. Среднево, общ. Черноочене, обл. Кърджали и гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдив

„Консултантска агенция Аргус" ООД

Chernoochene@cadastre.bg

0888 315 964

02 920 04 69

област ЛОВЕЧ

14

№ РД-16-29/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Бежаново,
с. Беленци, с. Карлуково,
с. Петревене и с. Ъглен, общ. Луковит, обл. Ловеч

"Геотехинженеринг" ООД

Bejanovo@cadastre.bg

02 9625167
0882 313772

15

№ РД-16-28/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Батулци, с.Брестница, с. Голяма Брестница, с. Добревци, с. Дъбравата, с. Златна Панега, с. Малък извор и с. Орешене, общ. Ябланица, обл. Ловеч

"Геотехинженеринг" ООД

Batulci@cadastre.bg

02 9625167
0882 31 37 72

област ПАЗАРДЖИК

16

№ РД-16-11/
26.07.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб.  територии, попадащи в землищата на с. Априлци, с. Гелеменово, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Сбор, с. Тополи дол, с. Цар Асен и с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

"Консултантска агенция Модекс" ЕООД, подизпълнител: "Кохаб" ЕООД

Apriltsi@ cadastre.bg

 

17

№ РД-16-16/

10.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково, с. Дебръщица, с. Драгор, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Паталеница, с. Црънча и с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

ДЗЗД "ГеоБг":

"Геоинженеринг" ООД;

"Зенит Гео" ЕООД

AlekoKonstantinovo@ cadastre.bg

034 405566

034 405556

18

№ РД-16-17/

10.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб.  територии, попадащи в землищата на с. Главиница, с. Говедаре, с. Добровница, с. Мало Конаре, с. Мирянци, с. Огняново, с. Синитово и с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

ДЗЗД "Геопроекти":

ЕТ "Геоинженеринг - Николай Киров";

"Геобиб" ООД;

"Пазарджишки териториален кадастър" ЕООД

Glavinitsa@ cadastre.bg

034 405577

034 405556

област ПЕРНИК

19

№ РД-16-7/
10.09.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Трън,
с. Вукан, с. Горочевци,
с. Мрамор, с. Студен извор,
с. Видрар, с. Докьовци и
с. Лева река, общ. Трън, обл. Перник

 

 

 

 

 

"Геотехинженеринг" ООД

Tran@cadastre.bg

02 9625167
0882 31 37 72

 

област ПЛЕВЕН

20

№ РД-16-24/ 25.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен

"Джи М Инженеринг" ООД

 

Dolni_Dabnik@cadastre.bg

0888 630363

21

№ РД-16-6/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб.  територии, попадащи в землищата на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Търнене и с. Ясен, общ. Плевен, обл. Плевен

"Каруел" ООД

Beglej@cadastre.bg

032 626632

22

№ РД-16-13/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на с. Буковлък, с. Върбица, с. Гривица, с. Опанец, с. Пелишат, с. Радишево и с. Тученица, общ. Плевен, обл. Плевен

ГД "Пирин Гео":

"Родон" ЕООД;

"Янки" ООД

Bukovlak@cadastre.bg

073 83 15 67

област ПЛОВДИВ

23

№ РД-16-20/ 20.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на
гр. Момчилград, общ. Момчилград, с. Черноочене,
с. Каблешково, с. Пряпорец и
с. Среднево, общ. Черноочене, обл. Кърджали и
гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдив

„Консултантска агенция Аргус" ООД

 

Perustica@cadastre.bg

0888 31 59 64
02 9200469

24

№ РД-16-7/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на с. Белащица, с. Браниполе, с. Брестник, с. Дедово, с. Извор, с. Крумово, с. Храбрино и с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Belashtitsa@cadastre.bg

0888 31 59 64
02 9200469

25

№ РД-16-12/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб.  територии, попадащи в землищата на с. Бойково, с. Брестовица, с. Златитрап, с. Кадиево, с. Лилково, с. Оризари, с. Ситово,

с. Скобелево, с. Устина, с. Цалапица и с. Чурен, общ. Родопи, обл. Пловдив

"Сървей груп" ЕООД

Boikovo@cadastre.bg

02 8502003
0876 71 19 61

област СЛИВЕН

26

№ РД-16-36/
02.11.2016 г.

Създаване на КККР землищата на с. Научене, общ.Нова Загора, с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен, гр. Неделино, общ. Неделино, с. Грохотно, общ. Девин и с. Забърдо, общ. Чепеларе, обл. Смолян

"Pила Инфотех" EООД

 

Ticha@cadastre.bg

0888 41 44 06

област СМОЛЯН

27

№ РД-16-35/
02.11.2016 г.

Създаване на КККР землищата на с. Научене, общ. Нова Загора, с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен, гр. Неделино, общ. Неделино, с. Грохотно, общ. Девин и с. Забърдо, общ. Чепеларе, обл. Смолян

"Pила Инфотех" EООД

 

Nedelino@cadastre.bg

0888 41 44 06

28

№ РД-16-35/
02.11.2016 г.

Създаване на КККР землищата на с. Научене, общ. Нова Загора, с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен, гр. Неделино, общ. Неделино, с. Грохотно, общ. Девин и с. Забърдо, общ. Чепеларе, обл. Смолян

"Pила Инфотех" EООД

 

Grohotno@cadastre.bg

0888 41 44 06

29

№ РД-16-35/
02.11.2016 г.

Създаване на КККР землищата на с. Научене, общ. Нова Загора, с. Тича, общ. Котел, обл. Сливен, гр. Неделино, общ. Неделино, с. Грохотно, общ. Девин и с. Забърдо, общ. Чепеларе, обл. Смолян

"Pила Инфотех" EООД

 

Zabardo@cadastre.bg

0888 41 44 06

област СОФИЯ

30

№ РД-16-27/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с. Долна Василица, с. Горна Василица, с. Костенец, с. Очуша,
с. Подгорие, с. Пчелин, общ
. Костенец, обл. София

"Геотехинженеринг" ООД

Dolna_Vasilica@cadastre.bg

02 9625167
0882 31 37 72

31

№ РД-16-19/ 09.10.2017 г.

Създаване КККР на землището на с. Чавдар, общ. Чавдар, обл. София

"Геомап" ЕООД

Chavdar@cadastre.bg

0878 85 26 00

32

№ РД-16-37/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Горни Окол, с. Гуцал, с. Долни Окол, с. Марица и с. Широки дол, общ. Самоков, обл. София

"ГБС-Имоти" АД

Gorni_Okol@cadastre.bg

02 9151831

33

№ РД-16-9/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, общ. Самоков, обл. София

"ГБС-Имоти" АД

Alino@cadastre.bg

02 9151831

34

№ РД-16-10/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Белчин, с. Клисура, с. Продановци, с. Райово и с. Рельово, общ. Самоков, обл. София

"ГБС-Имоти" АД

Belchin@cadastre.bg

02 9151831

35

№ РД-16-23/ 25.10.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територия, попадаща в землището на гр. Сливница, общ. Сливница, обл. София

"Джи М Инженеринг" ООД

Slivnica@cadastre.bg

0888 630363

36

№ РД-16-25/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Алдомировци и с. Извор, общ. Сливница, обл. София

"Мапекс" АД

Aldomirovci@cadastre.bg

02 9171971
02 9171979

37

№ РД-16-21/ 21.10.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Братушково, с. Бърложница, с. Гургулят, с. Гълъбовци, с. Драготинци, с. Пищане, с. Повалиръж, с. Радуловци и с. Ракита, общ. Сливница, обл. София

ЕТ "Милд-Милен Димиев"

Bratushkovo@cadastre.bg

02 8502003

38

№ РД-16-48/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на гр. Пирдоп и с. Душанци, общ. Пирдоп, обл. София

„Консултантска агенция Аргус" ООД

Pirdop@cadastre.bg

0898 31 59 64
02 9200469

39

№ РД-16-55/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Челопеч, общ. Челопеч и с. Антон, общ. Антон, обл. София

ДЗЗД "ГеоБГ":

-„Геонженеринг" ООД;

- "Зенит-гео" ЕООД

Chelopech@cadastre.bg

034 405566
034 405556

40

№ РД-16-55/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Челопеч, общ. Челопеч и с. Антон, общ. Антон, обл. София

ДЗЗД "ГеоБГ":

-„Геонженеринг" ООД;

- "Зенит-гео" ЕООД

Anton@cadastre.bg

034 405566
034 405556

41

№ РД-16-6/

30.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долна баня и с. Свети Спас, община Долна баня, област София

ЕТ "Кирил Данаилов - топ - гео"

DolnaBanya@cadastre.bg

02 9175637

42

№ РД-18-5/

30.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Гурмазово (вкл. общински център гр. Божурище), с. Пожарево, с. Пролеша и с. Росоман, община Божурище, област София

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Gurmazovo@cadastre.bg

0888 31 59 64

02 9200469

43

№ РД-16-4/

23.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково и с. Храбърско, община Божурище, област София

"Сървей груп" ЕООД

Delyan@cadastre.bg

02 8502003

0876 71 19 61