Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Спряна
Прекратена- обособена позиция 2
Допълнителни документиДатаРазмер
File Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-72-26.01.2018 26/01/18236.56 KB
File Решение за прекратяване № РД-19-1-13.03.2018_Обособена позиция № 2 ОПДУ-ИС. 13/03/18428.91 KB

 

„Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“

Обособена позиция № 2 „Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

 

Преписка АОП № 01055-2018-0001

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf

 

Съобщение : Поради подадена жалба № ВХР-289-06.02.2018г. по описа на КЗК срещу решение № 07-7/12.01.2018 г. на възложителя за откриване на процедура, съдържаща направено искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата" , всички действия по хода на процедурата се преустановяват до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка  или решението по жалбата ако е наложена временната мярка, чл.203 от ЗОП.