Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
ПРЕКРАТЕНА
Допълнителни документиДатаРазмер
File Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-210-15.06.2017 15/06/17170.15 KB
File Разяснение по постъпило запитване_изх. 9500-23-15.06.2017 16/06/1782.57 KB
File Съобщение за спиране на процедурата - 27.06.2017 г. 28/06/1770.27 KB
File Решение за прекратяване на процедура № РД-19-12-18.07.2017 18/07/1795.94 KB
File Обявление за възложена-прекратена поръчка 04/08/17385.37 KB

„Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“

Обособена позиция № 2 „Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 10.07.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 11.07.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Преписка АОП № 01055-2017-0012.

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf